League of Legends r.

Przedsezon 2021: nowe przedmioty legendarne

W przedsezonie do gry zostały dodane nowe przedmioty legendarne. Poznajmy szczegóły zmian.

Nowe przedmioty legendarne

Kolekcjoner (The Collector)

Serrated Dirk + Pickaxe + Cloak of Agility + 425 szt. złota

3000 szt. złota

 • +45 pkt. obrażeń od ataku
 • +20% szansy na trafienie krytyczne
 • +18 pkt. destrukcji
 • Śmierć i podatki: Zadawanie obrażeń, które pozostawiają wrogów z mniejszym poziomem zdrowia niż 5%, zabija ich. Zabójstwa bohaterów zapewniają 25 szt. dodatkowego złota.

Szybkie Ostrza Navori (Navori Quickblades)

Caulfield’s Warhammer + Pickaxe + Cloak of Agility + 825 szt. złota

3400 szt. złota

 • +60 pkt. obrażeń od ataku
 • +20% szansy na trafienie krytyczne
 • +30 pkt. przyspieszenia umiejętności
 • Zręczne Uderzenia: Trafienia krytyczne podstawowymi atakami skracają czasy odnowienia podstawowych umiejętności o 20% ich pozostałego czasu odnowienia.

Siła Natury (Force of Nature)

Negatron Cloak + Winged Moonplate + Ruby Crystal + 800 szt. złota

2900 szt. złota

 • +350 pkt. zdrowia
 • +60 pkt. odporności na magię
 • +5% prędkości ruchu
 • Pochłonięcie: Otrzymywanie obrażeń od umiejętności zapewnia 6 jedn. prędkości ruchu i 4 pkt. odporności na magię na 5 sek. (efekt kumuluje się do 5 razy, a każde użycie umiejętności zapewnia 1 ładunek).

Wężowy Kieł (Serpent’s Fang)

Serrated Dirk + Pickaxe + 825 szt. złota

2800 szt. złota

 • +60 pkt. obrażeń od ataku
 • +18 pkt. destrukcji
 • Łupieżca Tarcz: Podstawowe ataki i umiejętności zadają 50 pkt. (+40% obrażenia od ataku) dodatkowych obrażeń fizycznych przeciwko celom osłoniętym tarczą.

Skupienie Horyzontalne (Horizon Focus)

Needlessly Large Rod + Hextech Alternator + 700 szt. złota

3000 szt. złota

 • +100 pkt. mocy umiejętności
 • Hiperstrzał: Zadanie bohaterowi obrażeń umiejętnością niemierzoną z odległości ponad 750 jedn. lub unieruchomienie go ujawnia cel i przez 6 sek. zwiększa zadawane mu obrażenia o 10%.

Kosmiczny Impuls (Cosmic Drive)

Fiendish Codex + Kindlegem + Amplifying Tome + 865 szt. złota

3000 szt. złota

 • +70 pkt. mocy umiejętności
 • +200 pkt. zdrowia
 • +30 pkt. przyspieszenia umiejętności
 • Czarowny Pląs: Zadawanie obrażeń za pomocą umiejętności zapewnia 10 jedn. (+20% przyspieszenia umiejętności) prędkości ruchu na 4 sek.

Demoniczny Uścisk (Demonic Embrace)

Blasting Wand + Giant’s Belt + Amplifying Tome + 815 szt. złota

3000 szt. złota

 • +70 pkt. mocy umiejętności
 • +350 pkt. zdrowia
 • Spojrzenie Azakana: Zadawanie obrażeń za pomocą umiejętności podpala wrogów, przez co otrzymują oni obrażeni magiczne równe 1,5% ich maks. zdrowia co sekundę przez 4 sek. Zapewnia 10 pkt. pancerza i odporności na magię, efekt jest aktywny na bohaterze (+2,5 pkt. pancerza i odporności na magię za każdego kolejnego bohatera dotkniętego tym efektem).

Uraza Seryldy (Serylda’s Grudge)

Caulfield’s Warhammer + Last Whisper + 850 szt. złota

3400 szt. złota

 • +45 pkt. obrażeń od ataku
 • +30% przebicia pancerza
 • +20 pkt. przyspieszenia umiejętności
 • Zdrada: Umiejętności, które zadają obrażenia, spowalniają wrogów o 30% na 1 sek.

Świt Srebrzystej (Silvermere Dawn)

Quicksilver Sash + Pickaxe + Ruby Crystal + 425 szt. złota

3000 szt. złota

 • +35 pkt. obrażeń od ataku
 • +200 pkt. zdrowia.
 • +35 pkt. odporności na magię
 • Użycie — Żywe Srebro: Usuwa wszystkie poza wyrzuceniem w powietrze efekty osłabiające i zapewnia 40% nieustępliwości oraz odporności na spowolnienia na 3 sek. Nie można użyć w trakcie działania efektu wyrzucenia w powietrze.

Chempunkowy Łańcuchowy Miecz (Chempunk Chainsword)

Executioner’s Calling + Caulfield’s Warhammer + Ruby Crystal + 400 szt. złota

2700 szt. złota

 • +45 pkt. obrażeń od ataku
 • +200 pkt. zdrowia.
 • +15 pkt. przyspieszenia umiejętności
 • Złamany Róg: Zadawanie wrogim bohaterom obrażeń fizycznych nakłada na nich Głębokie Rany o wartości 40% na 2 sek. Jeżeli cel ma mniej niż 50% zdrowia, wartość efektu Głębokich Ran zostaje zwiększona do 60%.

Chemtechowy Skaziciel (Chemtech Putrifier)

Oblivion Orb + Bandleglass Mirror + 450 szt. złota

2300 szt. złota

 • +45 pkt. mocy umiejętności
 • +15 pkt. przyspieszenia umiejętności
 • +100% podstawowej regeneracji many
 • Gnijąca Toksyna: Zadawanie wrogim bohaterom obrażeń magicznych nakłada na nich Głębokie Rany o wartości 40% na 2 sek. Unieruchomienie wrogich bohaterów wzmacnia efekt Głębokich Ran do 60%.

Kostur Płynącej Wody (Staff of Flowing Water)

Forbidden Idol + Blasting Wand + 650 szt. złota

2300 szt. złota

 • +60 pkt. mocy umiejętności
 • +10% siły leczenia i tarcz
 • +100% podstawowej regeneracji many
 • Fale: Leczenie lub osłonięcie sojusznika tarczą zapewnia wam 15% prędkości ruchu i 20-40 pkt. (sojusznik: poziomy 1-18) mocy umiejętności na 3 sek.

Pasjonujący Kamienny Totem (Stirring Wardstone)

Do wykupienia wymagany jest poziom 13.

1100 szt. złota

 • Tajemna Skrytka: Ten przedmiot może przechowywać do 3 zakupionych Totemów Kontroli.
 • Rozkwitające Imperium: Ten przedmiot przemienia się w Czujny Kamienny Totem po umieszczeniu 20 Totemów Ukrycia.

Czujny Kamienny Totem (Watchful Wardstone)

Ulepszony Stirring Wardstone.

 • +25 pkt. przyspieszenia umiejętności
 • Tajemna Skrytka: Ten przedmiot może przechowywać do 3 zakupionych Totemów Kontroli.
 • Wizje Ixtal: Zwiększa limit umieszczonych Totemów Ukrycia i Totemów Kontroli o 1.

Baczny Kamienny Totem (Vigilant Wardstone)

Watchful Wardstone + 1200 szt. złota

2300 szt. złota

 • +40 pkt. przyspieszenia umiejętności
 • +10% prędkości ruchu
 • Tajemna Skrytka: Ten przedmiot może przechowywać do 3 zakupionych Totemów Kontroli.
 • Wizje Ixtal: Zwiększa limit umieszczonych Totemów Ukrycia i Totemów Kontroli o 1.

Zmiany przedsezonowe

Przedmioty:

Nowy sklep:

Postacie:

Dżungla:

Mid lane:

Zmiany systemowe:

Matchmaking i rankedy:

ARAM: