League of Legends r.

Zmiany rankedów w 2021 roku: poprawki matchmakingu w przedsezonie 2021

Riot podzielił się kolejnymi planami związanymi z poprawkami gier rankingowych.

Cele zmian rankedów

 • Poprawa jakości dobierania bez wydłużania czasu oczekiwania w kolejce i pogorszenia dostępności.
 • Poprawa przejrzystości systemów rankingowych i dobierania przeciwników.
 • Poprawa satysfakcji z uzyskiwanych postępów i prezentacji poziomu umiejętności.
 • Poprawa systemu nagradzania, tak aby stał się bardziej satysfakcjonujący i adekwatny do czasu spędzonego na grze w League.
 • Umożliwienie graczom grania z osobami, z którymi chcą grać, i znajdowania ich.
 • Zapewnienie graczom, którzy zostali narażeni na złe zachowania, lepszego wglądu w podejmowane przez Riot działania.

Co już zrobiono?

 • W patchu 10.6 wprowadzono parytet wymuszonej pozycji, którego celem było wyrównywanie liczby wymuszonych pozycji w obu drużynach. Dysproporcja wymuszonych pozycji spadła z 11,4% wszystkich gier rankingowych solo/duet do mniej niż 5%.
 • W patchu 10.7 naprawiono błąd, który powodował, że wymuszone pozycje nie były prawidłowo uwzględniane pod kątem preferencji ról członków drużyny, co skutkowało przydzielanie graczy “na odwrót” (do ról drugorzędnych).Prowadziło to do sytuacji, w których dwóch współgraczy było przydzielanych zamiennie do swoich głównych lub drugorzędnych ról.
 • W patchu 10.7 aktywowano funkcję parytetu umawianych grup, by po każdej stronie była taka sama liczba graczy premade. Dysproporcja spadła z 54% do 6%.
 • W patchu 10.10 wprowadzono nowy algorytm dobierania (wcześniej testowany przez kilka miesięcy). Ma on precyzyjniej i szybciej odróżniać umiejętności nowych graczy od smurfów. System w większości regionów wykazuje poprawę (większa dokładność przewidywania zwycięstw). Na podstawie tych wyników zadecydowano, że na początku przedsezonu 2021 zostanie wprowadzony nowy algorytm dobierania przeciwników.

Co dalej?

 • W ciągu najbliższych tygodni zmianie ulegnie system rozstawiania nowych kont rankingowych. Wcześniej miał on charakter stały (umieszczano graczy w połowie krzywej, co oznacza, że wszyscy startowali z tego samego poziomu, jednak znacznie różnili się umiejętnościami). Riot zamierza zmienić go tam, by starał się określić poziom gracza i umieścić go na bardziej adekwatnym poziomie.
 • Wciąż Riot zamierza kontrolować dobieranie i wprowadzać potrzebne poprawki.
 • Wkrótce też zostanie wprowadzona zmiana związana z poluzowaniem ograniczeń kolejki elastycznej (przeczytaj szczegóły tutaj). Zaobserwowano wzrost liczby 5-osobowych grup umawianych w kolejce elastycznej z nieco poniżej 20% do ponad 35% (prawdopodobnie jest to wynik wprowadzenia Clasha). Pełne umawiane drużyny stały się więc najpopularniejszymi z umawianych grup w kolejce elastycznej. Zdecydowano o poluzowaniu restrykcji i umożliwieniu graczom dobieranie się w drużyny w sposób dowolny – a nie tylko z osobami z sąsiednich kręgów rankingu. W związku z tym zmianie ulegnie jednak sposób dobierania w kolejce elastycznej na system podobny do tego zastosowanego w Clashu (priorytet ma wyważenie obejmujące znacznie szerszy zasięg MMR).