League of Legends r.

Zmiany Lux: nie będzie już podwójnej tarczy przy powrocie

Zmiany dosięgnęły także Lux...

Zobacz też:

Zmiany Lux testowane w cyklu 9.14

PBE – 10 lipca

Prismatic Barrier (W)

 • Przelicznik AP zwiększony z 20% do 30%.

PBE – 9 lipca

Prismatic Barrier (W)

 • Wartość tarczy przywrócona z 50/70/90/110/130 (+30% AP) do 50/65/80/95/110 (+20% AP).

PBE – 3 lipca

Light Binding (Q)

 • Cooldown zwiększony z 10 sekund do 13/12/11/10/9 sekund.
 • Koszt zmieniony z 40/45/50/55/60 na 50.

Prismatic Barrier (W)

 • [Usunięto] Podwójny efekt przy powracającej tarczy.
 • Wielkość tarczy: 50/65/80/95/110 (+20% AP) ⇒ 50/70/90/110/130 (+30% AP).
  • Maksymalna wielkość tarczy: 150/195/240/285/330 (+60% AP) ⇒ 100/140/180/220/260 (+60% AP).
 • Czas trwania tarczy: 3 sekundy ⇒ 2,5 sekundy.

Final Spark (R)

 • [Usunięto] Mechanika resetowania.
 • Cooldown: 80/65/50 ⇒ 80/60/40.
 • Przelicznik AP zwiększony z 80% do 100%.
  • W porównaniu z serwerami live: z 75% do 100%.

PBE – 1 lipca

Prismatic Barrier (W)

 • [Usunięto] Podwójny efekt przy powracającej tarczy.
 • Wielkość tarczy: 50/65/80/95/110 (+20% AP) ⇒ 50/70/90/110/130 (+30% AP).
  • Maksymalna wielkość tarczy: 150/195/240/285/330 (+60% AP) ⇒ 100/140/180/220/260 (+60% AP).
 • Czas trwania tarczy: 3 sekundy ⇒ 2,5 sekundy.

Final Spark (R)

 • [Usunięto] Mechanika resetowania.
 • Cooldown: 80/65/50 ⇒ 80/60/40.
 • Przelicznik AP: 75% ⇒ 80%.