League of Legends r.

Tahm Kench będzie mógł zjadać reda i blue, ale w zamian oddaje wiele efektów

Jeżeli proponowane przez RiotRepertoira zmiany Tahma Kencha pojawią się w patchu 9.14, postać straci m.in. stunowanie przeciwnika przy użyciu [W], zmniejszanie pola widzenia pożartych wrogów i ilość obrażeń, które może przetrzymywać w formie szarego zdrowia. Czy 3 sekundy cooldownu na [E] zrekompensują nerfy?

Zobacz też:

Zmiany Tahma Kencha w 9.14

PBE – 11 lipca

Thick Skin (E)

 • Cooldown zmniejszony z 11/9/7/5/3 sekund do 3 sekund na wszystkich poziomach.
 • Obrażenia przechowywane jako szare zdrowie zmienione z 50/52,5/55/57,5/60% na 45/50/55/60/65%.

PBE – 1 lipca

Umiejętność pasywna – An Acqiuired Taste

 • [Usunięto] Umiejętności zadają dodatkowe obrażenia w zależności od liczby ładunków.
 • [Usunięto] Pasyw zadaje zwiększone obrażenia w zależności od liczby ładunków na celu.
 • Obrażenia: 1,5% maksymalnego zdrowia Tahma Kencha ⇒ 2,5%.

Q – Tongue Lash

 • Cooldown zmniejszony z 8/7/6/5/4 sekund do 8/7,5/7/6,5/6 sekund.
 • [Usunięto] Po castowaniu trafia przeciwników w szerokim kącie naprzeciwko Tahma Kencha.
 • [Nowość] Stunowanie przeciwnika z Q – Tongue Lash konsumuje wszystkie ładunki P – An Acquired Taste.
 • Wartość spowolnienia zmniejszona z 50/55/60/65/70% do 30/35/40/45/50%.
 • Czas trwania spowolnienia zwiększony z 2 do 3 sekund.
 • Czas trwania stuna zwiększony z 1,5 do 2 sekund.

W – Devour

 • [Usunięto] Zmniejszanie pola widzenia połniętych przeciwników.
 • [Usunięto] 0,25 sekundy stuna nakładanego połykanym wrogom.
 • [Nowość] Może zostać użyty na redzie i blue.

E – Thick Skin

 • Obrażenia przetrzymywane jako szare zdrowie zmniejszone z 80/85/90/95/100% do 50/52,5/55/57,5/60%.
 • Zdrowie uzyskiwane z szarego zdrowia zwiększone z 20/25/30/35/40% do 100%.
 • Cooldown zmieniony z 6 sekund na 11/9/7/5/3 sekund.
 • Cooldown rozpoczyna się w momencie: castowania ⇒ kiedy zniknie tarcza z [E].