League of Legends r.

Przedsezon 2021: zmiany pozostałych przedmiotów

Mark Yetter podzielił się zmianami innych przedmiotów niż legendarne.

Zobacz też:

Pierścień Dorana (Doran’s Ring)

  • Zwraca zdrowie przy zabójstwie, jeśli nie masz many.

Kula Zagłady (Oblivion Orb)

  • Zapewnia teraz głębokie rany.

Blask (Sheen)

  • Nie ma many ani nie jest budowany z Sapphire Crystal.

Łza Bogini (Tear of the Goddess)

  • Teraz jest to przedmiot startowy. Pozwala to na wcześniejsze rozpoczęcie stackowania.

Nóż z Obrażeniami przy Trafieniu (On-Hit Knife)

  • Obrażenia przy trafieniu mają teraz charakter fizyczny, nie magiczny.