League of Legends r.

Ixtal i Ixaocan – co o nich wiemy? Jak wymawiać i odmieniać ich nazwy? Historia regionu

Qiyana wprowadziła graczy w nowy region: Ixtal. Co o nim wiemy?

Zobacz też:

Czym jest Ixtal?

Ixtal to nowy region (określany również mianem państwa) w Runeterrze, wprowadzony przy okazji ujawnienia Qiyany. Zasłynął on z władania magią żywiołów. Był jednym z pierwszych niezależnych regionów, które dołączyły do imperium Shurimy.

Ixtal dał początek wielu innym ludom: Buhru, Helii, ascetów z Targonu.

Ixtalczycy odsunęli się od świata i ukryli w dżungli, dzięki czemu udało im się przetrwać okres Pustki i Darkinów. Choć nadal ukrywają się między roślinnością Ixtalu, to są dobrze rozwiniętą technicznie cywilizacją, opierającą się głównie na arkologiach* schowanych w niezmierzonych lasach deszczowych. Poza regionem jego historia jest właściwie nieznana. Pojedynczy intruzi (głównie z Noxusu, Bilgewater i Gildii Odkrywców) próbowali dostać się do tej kultury, jednak ich wyprawy zazwyczaj kończyły się tajemniczym zaginięciem.

Główna arkologia (starsza niż pierwszy Słoneczny Dysk Shurimian), Ixaocan, stanowi siedzibę kasty rządzącej, Yun Tal, do której należy Qiyana (przeczytaj historię Qiyany).

Arkologie są połączone liniami mocy, z których każda odpowiada konkretnej postaci lub dziedzinie magii żywiołów. W niektórych arkologiach mieszkają nawet dziesiątki tysięcy praktykujących magię osób. Hierarchia społeczna Ixtalczyków opiera się na ilości czasu poświęconego nauce. Im bardziej oddalona arkologia od głównej, tym bardziej wyspecjalizowane są zdolności jej mieszkańców.

Ixtal zamieszkuje też duża liczba smoków. Kiedyś wykorzystywano je do walki, obecnie jednak nie są angażowane w walki śmiertelników.

Do tej pory Ixtalem rządzili cesarze (władza była dziedziczona po rodzicach, obejmowało ją najstarsze dziecko; ustrój państwa jest określany jako magiczna autokracja). Zgodnie z tradycją unikali wchodzenia w kontakty ze światem zewnętrznym. Nie chcieli również prowokować wojen – chronili jedynie zamieszkane tereny. Takiej polityce sprzeciwiała się jednak Qiyana – chciała odzyskać utracone ziemie i pokazać siłę Ixtalczyków.

* Arkologia – struktura lub osiedle o niezwykle wysokiej gęstości zaludnienia, często osiągające wysokość powyżej jednego kilometra. Dotychczas jest to jedynie przedmiot teoretycznych rozważań i eksperymentów. Popularny w fantastyce naukowej jako odpowiedź na problem przeludnienia i degradacji środowiska. [Wikipedia]

Czym jest Ixaocan?

Ixaocan to państwo-miasto znajdujące się w dżunglach Ixtalu. Jest ono największą arkologią Ixtalu i siedzibą rodu rządzącego regionem, Yun Tal. Pełni charakter stolicy Ixtalu.

Gdzie znajduje się Ixtal?

Ixtal zajmuje zielone tereny po prawej stronie od Shurimy.

Mapa regionu:

Ixtal i Ixaocan – jak wymawiać i odmieniać?

Zobacz też: Qiyana – jak wymawiać i odmieniać jej imię?

Ixaocan

RiotAshekandi podał zapis fonetyczny wymowy: /ĭ.ʃɑo̞ʊ̯.kʼɑn/.

Zapis w standardowym alfabecie łacińskim: /iszaokan/.

Źródło

Odmiana (analogicznie do Sudan):

 • Mianownik – kto? co? (jest): Ixaocan
 • Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma): Ixaocanu
 • Celownik – komu? czemu? (się przyglądam): Ixaocanowi
 • Biernik – kogo? co? (widzę): Ixaocan
 • Narzędnik – z kim? z czym? (idę): Ixaocanem
 • Miejscownik – o kim? o czym? (mówię): Ixaocanie
 • Wołacz – o! (witaj!): Ixaocanie

W odmianie nazwy regionu Ixaocan nie należy stosować apostrofu (lub łącznika). Użycie apostrofu jest w tym wypadku błędem ortograficznym.

Przykładowe formy błędne: Ixaocan’u, Ixaocan’owi, Ixaocana, Ixaocan-em, Ixaocan-ie.

Mieszkańcy Ixaocanu

Nazwa mieszkańców Ixaocanu to Ixaocańczycy (r.ż. Ixaocanki; l. poj. Ixaocańczyk, Ixaocanka).

Jako że Ixaocan jest państwem-miastem, sugerujemy pisownię nazwy jego mieszkańców wielką literą (analogicznie do Ateńczyków i Spartan – rozumianych jako mieszkańcy starożytnych polis; mała litera obowiązuje w przypadku nazw mieszkańców współcześnie istniejących miast).

Odmiana – l. poj. (analogicznie do Sudańczyk, Sudanka):

 • Mianownik – kto? co? (jest): Ixaocańczyk, Ixaocanka
 • Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma): Ixaocańczyka, Ixaocanki
 • Celownik – komu? czemu? (się przyglądam): Ixaocańczykowi, Ixaocance
 • Biernik – kogo? co? (widzę): Ixaocańczyka, Ixaocankę
 • Narzędnik – z kim? z czym? (idę): Ixaocańczykiem, Ixaocanką
 • Miejscownik – o kim? o czym? (mówię): Ixaocańczyku, Ixaocance
 • Wołacz – o! (witaj!): Ixaocańczyku, Ixaocanko

Odmiana – l. mn. (analogicznie do Sudańczycy, Sudanki):

 • Mianownik – kto? co? (jest): Ixaocańczycy, Ixaocanki
 • Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma): Ixaocańczyków, Ixaocanek
 • Celownik – komu? czemu? (się przyglądam): Ixaocańczykom, Ixaocankom
 • Biernik – kogo? co? (widzę): Ixaocańczyków, Ixaocanki
 • Narzędnik – z kim? z czym? (idę): Ixaocańczykami, Ixaocankami
 • Miejscownik – o kim? o czym? (mówię): Ixaocańczykach, Ixaocankach
 • Wołacz – o! (witaj!): Ixaocańczycy, Ixaocanki

Ixtal

Zapis fonetyczny wymowy: /ĭʃ.tɑl/.

Zapis w standardowym alfabecie łacińskim: /isztal/.

Odmiana (analogicznie do Wersal):

 • Mianownik – kto? co? (jest): Ixtal
 • Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma): Ixtalu
 • Celownik – komu? czemu? (się przyglądam): Ixtalowi
 • Biernik – kogo? co? (widzę): Ixtal
 • Narzędnik – z kim? z czym? (idę): Ixtalem
 • Miejscownik – o kim? o czym? (mówię): Ixtalu
 • Wołacz – o! (witaj!): Ixtalu

W odmianie nazwy regionu Ixtal nie należy stosować apostrofu (lub łącznika). Użycie apostrofu jest w tym wypadku błędem ortograficznym.

Przykładowe formy błędne: Ixtal’u, Ixtal’owi, Ixtala, Ixtal-em, Ixtal-u.

Mieszkańcy Ixtalu

Nazwa mieszkańców Ixtalu to Ixtalczycy (r.ż. Ixtalanki; l. poj. Ixtalczyk, Ixtalanka).

Jako że Ixtal jest nazwą państwa lub regionu geograficznego, nazwę jego mieszkańców należy zapisywać wielką literą.

Odmiana – l. poj. (analogicznie do neapolitańczyk, neapolitanka):

 • Mianownik – kto? co? (jest): Ixtalczyk, Ixtalanka
 • Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma): Ixtalczyka, Ixtalanki
 • Celownik – komu? czemu? (się przyglądam): Ixtalczykowi, Ixtalance
 • Biernik – kogo? co? (widzę): Ixtalczyka, Ixtalankę
 • Narzędnik – z kim? z czym? (idę): Ixtalczykiem, Ixtalanką
 • Miejscownik – o kim? o czym? (mówię): Ixtalczyku, Ixtalance
 • Wołacz – o! (witaj!): Ixtalczyku, Ixtalanko

Odmiana – l. mn. (analogicznie do neapolitańczycy, neapolitanki):

 • Mianownik – kto? co? (jest): Ixtalczycy, Ixtalanki
 • Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma): Ixtalczyków, Ixtalanek
 • Celownik – komu? czemu? (się przyglądam): Ixtalczykom, Ixtalankom
 • Biernik – kogo? co? (widzę): Ixtalczyków, Ixtalanki
 • Narzędnik – z kim? z czym? (idę): Ixtalczykami, Ixtalankami
 • Miejscownik – o kim? o czym? (mówię): Ixtalczykach, Ixtalankach
 • Wołacz – o! (witaj!): Ixtalczycy, Ixtalanki

Jak wygląda Ixtal?

Oto grafiki pochodzące ze strony regionu:

Ixtal – bohaterowie związani z regionem

 • Malphite
 • Neeko
 • Nidalee
 • Qiyana
 • Rengar
 • Zyra (pochodzi z Kumungu, które jest bezpośrednio związane z Ixtalem)

Przeczytaj pełne informacje o regionie Ixtal