League of Legends r.

Zmiany Teemo w patchu 9.18: pięć grzybów na ulcie, łatwiejsza ich aktywacja

Meddler przedstawił planowane zmiany Teemo.

Zobacz też:

Kiedy zmiany Teemo wejdą do gry?

Wprowadzenie zmian na serwery live jest planowane na patch 9.18, czyli na 11 września.

Cel zmian

  • Zwiększenie użyteczności i przejrzystości.
  • Zlikwidowanie pewnych części wywołujących niepotrzebną frustrację.

Co się zmieni?

Zmiany te oparte są na wcześniejszej pracy nad Teemo.

Blinding Dart (Q)

  • Oślepieni wrogowie widzą teraz na ekranie delikatną, zieloną poświatę, aby było dla nich jasne, że są oślepieni.

Move Quick (W)

  • Ma teraz bardziej przejrzysty timer pozostałego okresu trwania buffa.

Noxious Trap (R)

  • Grzyby teraz częściej sprawdzają obecność wrogów. W efekcie powinny się wydawać bardziej responsywne. Poprawiono także ich funkcjonalność, tak aby wróg poruszający się bardzo szybko nie mógł przez nie przejść bez ich aktywowania.
  • Grzyby nie detonują się już na krabach, które nie są w walce. Dzięki temu grzyby na rzece będą bardziej praktyczne.
  • Grzyby mogą się wielokrotnie odbić on innych grzybów, co pozwala na ich dalsze ustawienie.
  • Maksymalna liczba grzybów: 3 na wszystkich poziomach ⇒ 3/4/5.