League of Legends r.

PBE 10.7 – 19 marca – zmiany run (Phase Rush, Prototype: Omnistone, Conditioning, Ingenious Hunter)

Na PBE trafiły zmiany run oraz pojedyncza zmiana Fiddlesticksa.

Poprzednie aktualizacje w cyklu 10.7 PBE:

Zmiany balansu

Fiddlesticks

[Zobacz przeliczniki bohatera]

  • Reap (E)
    • Czas trwania spowolnienia zmniejszony z 1,5 sekundy do 1,25 sekundy.

Runy

Ingenious Hunter (D4)

  • Bazowa redukcja cooldownu aktywnego użycia przedmiotu zwiększona z 15% do 25%.
  • Redukcja cooldownu aktywnego użycia przedmiotu za stack Bounty Hunter zwiększona z 5% do 7%.
  • [Nowość] Teraz wykazuje tylko 50% efektywności na trinketach.

Phase Rush (keystone Sorcery)

  • Prędkość ruchu postaci typu melee zwiększona z 30-50% do 40-60%.

Conditioning (R3)

  • Czas buffa zwiększony z 10. minuty do 12. minuty.

Prototype: Omnistone (keystone Inspiration)

  • Cooldown zmieniony z 5-3 sekund na 3 sekundy.
  • Cooldown dla zasięgowych użytkowników zmieniony z 9-7 sekund na 7 sekund.