League of Legends r.

Kolejne zmiany Akali

Riot nadal pracuje nad Akali. Repertoir, jeden z rioterów, przedstawił kolejne modyfikacje, które jej dotkną.

Zobacz też:

Poprzednie zmiany:

Zmiany Akali: będzie korzystać z przeliczników całkowitego AD (zamiast bonusowego AD)

Nowe zmiany:

Assassin’s Mark (pasyw)

 • Obrażenia: 39-180 (+60% bonusowego AD) (+50% AP) ⇒ 0 (+50% całkowitego AD) (+35% AP).
 • Odnowienie energii: 10/15//20 ⇒ 40.
 • Prędkość ruchu:
  • Gdy ucieka od bohaterów bez wzmocnionej broni ⇒ gdy znajduje się w okręgu.
  • Gdy biegnie w kierunku bohaterów z wzmocnioną bronią przez pierwsze 2 sekundy ⇒ gdy biegnie w kierunku bohaterów z wzmocnioną bronią przez cały czas trwania.
  • [Nowość] Akali utrzymuje wzmocnienie prędkości ruchu, gdy wzmacnia swoją broń, niezależnie od kierunku.
  • 40/50/60/70% na poziomach 1/6/11/16 ⇒ 40% na wszystkich poziomach.

Five Point Strike (Q)

 • Cooldown: 1,5 sekundy na wszystkich poziomach ⇒ 3 sekundy na wszystkich poziomach.
 • Koszt: 100/95/90/85/80 ⇒ 120/110/100/90/80.

Twilight Shroud (W)

 • Cooldown: 25/22/19/16/13 ⇒ 20 na wszystkich poziomach.
 • Odnowienie energii: 40/50/60/70/80 ⇒ 100 na wszystkich poziomach.
 • Usunięto wydłużenie czasu trwania.

Shuriken Flip (E)

 • Obrażenia pocisku: 70/105/140/175/210 (+70% bonusowego AD) ⇒ 50/75/100/125/150 (+70% całkowitego AD) (+40%AP).
 • Obrażenia dasha: 50/80/110/140/170 (+140% bonusowego AD) ⇒ 50/75/100/125/150 (+70% całkowitego AD) (+40%AP).
 • Cooldown: 16/14,5/13/11,5/10 ⇒ 18/16/14/12/10.
 • Koszt: 30 ⇒ 60.
 • Usunięto oznaczenie Twilight Shroud (W).

Perfect Execution (R)

 • Obrażenia pierwszego dasha: 85/150/215 (+50% bonusowego AD) ⇒ 80/120/160 (+50% bonusowego AD).
 • Zasięg pierwszego dasha: 575 ⇒ 875 (575 – zasięg kliknięcia + do 300 nad celem).
 • Obrażenia drugiego dasha: 85/150/215 (+30% AP) ⇒ 80/120/160 (+50% AP).
 • Sposób celowania pierwszego użycia: AoE ⇒ celowane, pojedynczy cel.
 • Timer recastu: 2,5 sekundy ⇒ 1 sekunda.