r.

Zmiany Garena: co dalej?

Riot Scruffy przedstawił dalsze plany co do Garena.

Zobacz też:

Co dalej?

Riot Scruffy poinformował o dalszych planach co do Garena (nad którym pracuje Riot Axes). Ogólnie rioterzy są zadowoleni z wyników testów. Pewne elementy jednak ulegną zmianie:

 • Skalowanie prędkości ataku na E jest trochę zbyt duże – zostanie znerfione.
 • Efekty on-hit z E zostaną usunięte.
 • Riot zamierza mu pozwolić stackować Conquerora za pomocą E.

Publikacja zmian Garena na serwerach live jest planowana w okolicach patcha 9.20 [źródło]. Aktualizacja ta ma trafić na serwery live w środę, 9 października 2019 r.

Zmiany Garena testowane na PBE w cyklu 9.20

PBE – 3 października

Statystyki podstawowe

 • Przyrost prędkości ataku na poziom: 2,9% ⇒ 3,65%.
 • Zdrowie: 616,28 + 84,25 / poziom ⇒ 620 + 84 / poziom.

Perseverance (pasyw)

 • [Usunięto] Nie może zostać zatrzymany przez obrażenia nieepickich stworów i nie podwaja się poniżej 25/50% zdrowia.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% maksymalnego zdrowia na 5 sekund na poziomach 1/11 ⇒ 1,5-10,1% maksymalnego zdrowia na 5 sekund na poziomach 1-18.
 • Cooldown walki: aktywuje się po 9/4 sekundach ⇒ przerwany po 7 sekundach.

Decisive Strike (Q)

 • Skaluje się z prędkością ataku i zachowuje się bardziej podobnie do ataku podstawowego.

Courage (W)

 • Odporność za trafienie: 0,33 (max. 50) ⇒ 0,25 (max. 30).
 • Zmieniono: otrzymuje 60% redukcji obrażeń i tenacity na pierwsze 0,75 sekundy ⇒ otrzymuje tarczę o wartości 10% maksymalnego zdrowia i 60% tenacity na pierwsze 0,75 sekundy.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5-10 (zależnie od poziomu) ⇒ 7 (+1 na 20% prędkości ataku z przedmiotów i poziomów).
  • Garen zdobywa 51% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia przy obrocie: 14/18/22/26/30 (+36 – 40% całkowitego AD)  ⇒ 8/12/16/20/24 (+0-8 zależnie od poziomu bohatera) (+32 – 40% całkowitego AD).
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Bonusowe obrażenia: +33% dla odizolowanego wroga ⇒ +25% dla najbliższego wroga.
 • Zapewnia stacki Conquerora.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Zapewnia wizję celu na 1 sekundę.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) obrażeń magicznych ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia) nieuchronnych obrażeń.

2 października – lista zmian od Marka Yettera

Statystyki podstawowe

 • Przyrost prędkości ataku na poziom: 2,9% ⇒ 3%.
 • Zdrowie: 616,28 + 84,25 / poziom ⇒ 620 + 84 / poziom.

Perseverance (pasyw)

 • [Usunięto] Nie może zostać zatrzymany przez obrażenia nieepickich stworów i nie podwaja się poniżej 25/50% zdrowia.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% maksymalnego zdrowia na 5 sekund na poziomach 1/11 ⇒ 1,5-10,1% maksymalnego zdrowia na 5 sekund na poziomach 1-18.
 • Cooldown walki: aktywuje się po 9/4 sekundach ⇒ przerwany po 7 sekundach.

Decisive Strike (Q)

 • Skaluje się z prędkością ataku i zachowuje się bardziej podobnie do ataku podstawowego.

Courage (W)

 • Odporność za trafienie: 0,33 (max. 50) ⇒ 0,25 (max. 30).
 • Zmieniono: otrzymuje 60% redukcji obrażeń i tenacity na pierwsze 0,75 sekundy ⇒ otrzymuje tarczę o wartości 10% maksymalnego zdrowia i 60% tenacity na pierwsze 0,75 sekundy.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5-10 (zależnie od poziomu) ⇒ 7 (+1 na 17% prędkości ataku z przedmiotów i poziomów).
  • Garen zdobywa 51% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia przy obrocie: 14/18/22/26/30 (+36 – 40% całkowitego AD)  ⇒ 8/12/16/20/24 (+0-8 zależnie od poziomu bohatera) (+32 – 40% całkowitego AD).
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Bonusowe obrażenia: +33% dla odizolowanego wroga ⇒ +25% dla najbliższego wroga.
 • Zapewnia stacki Conquerora.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Zapewnia wizję celu na 1 sekundę.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) obrażeń magicznych ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia) nieuchronnych obrażeń.

PBE – 30 września

Statystyki podstawowe

 • Prędkość ataku na poziom zwiększona z 2,9% do 3%.
 • Bazowe HP zmniejszone z 616,28 do 615.
 • HP na poziom zwiększone z 84,25 do 85.
 • Cooldown zwiększony z 6 sekund do 7 sekund.

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/ 3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/ 9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.
 • Zmieniono z [zdobywa tenacity w trakcie posiadania tarczy] na [zdobywa tenacity w czasie trwania tarczy (0,75 sekundy)].
 • Wartość tarczy zmniejszona z 12% HP do 10% HP.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 7+1 na 17% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 51% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 9/15/21/27/33.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,26/0,295/0,33/0,365/0,40.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.
 • Zwraca pozostały czas trwania w formie krótszego czasu odnowienia, jeśli zostanie przerwane wcześniej.
 • Bonusowe obrażenia dla najbliższego wroga zmienione z [3/5/7/9/11 (+9-13,5% AD)] na [25% bazowych obrażeń].
 • Teraz pokazuje obrażenia trafienia krytycznego we wskazówce (150%).

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).

PBE – 26 września

Statystyki podstawowe

 • Prędkość ataku na poziom zwiększona z 2,9% do 3%.
 • Bazowe HP zmniejszone z 616,28 do 615.
 • HP na poziom zwiększone z 84,25 do 85.

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/ 3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/ 9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.
 • Zmieniono z [zdobywa tenacity w trakcie posiadania tarczy] na [zdobywa tenacity w czasie trwania tarczy (0,75 sekundy)].
 • Wartość tarczy zmniejszona z 12% HP do 10% HP.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 7+1 na 17% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 51% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 9/15/21/27/33.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,26/0,295/0,33/0,365/0,40.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.
 • Zwraca pozostały czas trwania w formie krótszego czasu odnowienia, jeśli zostanie przerwane wcześniej.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).

PBE – 24 września

Statystyki podstawowe

 • Prędkość ataku na poziom zwiększona z 2,9% do 3%.
 • Bazowe HP zmniejszone z 616,28 do 615.
 • HP na poziom zwiększone z 84,25 do 85.
 • Bazowe MR zmniejszone z 32,1 do 32.

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/ 3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/ 9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 8 + 1 za 20% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 51% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 9/15/21/27/33.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,26/0,295/0,33/0,365/0,40.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).

Zmiany Garena testowane na PBE w cyklu 9.19

PBE – 10 września

Statystyki podstawowe

 • Prędkość ataku na poziom zwiększona z 2,9% do 3%.

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/ 3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/ 9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 8 + 1 za 20% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 51% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 9/15/21/27/33.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,26/0,295/0,33/0,365/0,40.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).

PBE – 27 sierpnia

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 8 + 1 za 25% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 51% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 9/15/21/27/33.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,26/0,295/0,33/0,365/0,40.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).

Zmiany Garena testowane na PBE w cyklu 9.17

Zobacz historię zmian Garena

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 8 + 1 za 12,5% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 49,13% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 8/13/18/23/28.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,23/0,26/0,29/0,32/0,35.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).