League of Legends r.

Zmiany Garena: E zależne od prędkości ataku

Riot CatchesAxes zaczął pracę nad Garenem. Przedstawiamy obecnie testowane zmiany.

Zmiany te prawdopodobnie nie trafią na serwery live w patchu 9.17.

Cele zmian

 • Usunięcie pasywu Villain, by przenieść siłę w inne miejsca.
 • Wzmocnienie we wczesnej fazie gry.
 • Dodanie skalowania prędkości ataku, by stworzyć nowe możliwości budowania.

Zmiany Garena

PBE – 16 sierpnia

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Cooldown: 23/21/19/17/15 sekund ⇒ 24/23/22/21/20 sekund.
 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 8 + 1 za 12,5% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 49,13% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 8/13/18/23/28.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,23/0,26/0,29/0,32/0,35.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).

PBE – 14 sierpnia

Perseverance (pasyw)

 • Nie dubluje już regeneracji zdrowia, gdy ma mniej niż 25/50% maksymalnego HP.
 • Cooldown: 9/4 sekundy ⇒ 6 sekund.
 • Na poziomie 11 obrażenia od nieepickich stworów nie zatrzymują już Perseverance ⇒ obrażenia od nieepickich stworów nigdy nie zatrzymują Perseverance.
 • Wartość uzdrowienia: 2/8% ⇒ 2,5/2,75/3/3,25/3,5/3,75/4,5/5,25/6/6,75/7,5/8,25/9/9,25/9,5/9,75/10/10,25.
  • 2,5% + (0,25% zza poziomy 2-6) + (0,75% za poziomy 7-13) + (0,25% za poziomy 14-18).

Courage (W)

 • Cooldown: 23/21/19/17/15 sekund ⇒ 24/23/22/21/20 sekund.
 • Odporność za stack: 0,33 ⇒ 0,25.
 • Limit odporności: 50 ⇒ 30.
  • Liczba zabitych minionów do osiągnięcia limitu stacków: 150 ⇒ 160.

Judgment (E)

 • Liczba obrotów: 5 + 1 za 3 poziomy (maksymalnie 10) ⇒ 8 + 1 za 12,5% prędkości ataku.
  • Garen zdobywa 49,13% prędkości ataku do poziomu 18.
 • Bazowe obrażenia: 14/18/22/26/30 ⇒ 8/13/18/23/28.
 • Przelicznik AD: 0,36/0,37/0,38/0,39/0,4 ⇒ 0,23/0,26/0,29/0,32/0,35.
 • Uderzenia konieczne do rozerwania pancerza: 4 ⇒ 6.
 • Nie zadaje już 33% bonusowych obrażeń, jeśli uderza tylko jednego wroga.
 • Teraz zadaje 25% bonusowych obrażeń i nakłada efekty on-hit (50% obrażeń) na najbliższego wroga.

Demacian Justice (R)

 • Usunięto pasyw Villain (“Wróg, który ostatnio zabije sojuszniczego bohatera, staje się Czarnym Charakterem. Garen zadaje dodatkowe obrażenia nieuchronne Czarnym Charakterom równe 1% maksymalnego zdrowia celu”).
 • Zadaje obrażenia magiczne ⇒ zawsze zadaje nieuchronne obrażenia.
 • Obrażenia: 175/350/525 (+28,6%/33,3%/40% brakującego zdrowia) ⇒ 150/300/450 (+20/25/30% brakującego zdrowia).