League of Legends r.

Zgłaszanie graczy w ekranie wyboru bohatera w patchu 10.14 lub 10.15 // Aktualizacja: już w patchu 10.13 (najpierw NA i KR)

Nowa funkcjonalność coraz bliżej: zgłaszanie i wyciszanie graczy w ekranie wyboru bohatera.

Data publikacji: 8.06.2020 r.
Data aktualizacji: 17.06.2020 r., 22.06.2020 r.

Artykuł powiązany:

Zgłaszanie graczy w ekranie
wyboru bohatera

Meddler poinformował, że zapowiadana funkcjonalność zgłaszania graczy w ekranie wyboru bohatera jest wstępnie zaplanowana na patch 10.14 (zaplanowany na środę, 8 lipca 2020 r.). Istnieje jednak ryzyko, że pojawi się dopiero w patchu 10.15 (zaplanowanym na środę, 22 lipca 2020 r.).

Zgłaszanie graczy w ekranie wyboru bohatera trafi do gry już w patchu 10.13 na serwerach NA i KR (planowanym na środę, 24 czerwca 2020 r.). Stopniowo będzie udostępniane na kolejnych serwerach (w patchach 10.13 i 10.14) – gdy funkcjonalność się pojawi, gracze otrzymają powiadomienie.

Wtedy też od razu wgrana zostanie nowa funkcjonalność: możliwość wyciszania graczy na tym samym etapie (czyli jeszcze przed rozpoczęciem meczu). Dzięki temu gracz będzie wyciszony w ekranie wyboru bohatera, w trakcie gry i w kolejnych grach, jeśli zostaniemy dobrani z tym samym graczy. Wyciszenie nie będzie jednak aktywne w poczekalni po grze.

Początkowo zgłoszenia posłużą do określenia wzorów zachowań przy wyborze bohatera, a potem do wprowadzenia odpowiedniego systemu kar.

Jak sprawdza się
nowy system
informowania
o reakcji na zgłoszenie?

Trwają już testy nowego systemu informowania o reakcji na zgłoszenia. W systemie tym gracz jest informowany o karze dla zgłoszonej osoby za każdym razem, gdy kara zostanie nałożona. Obecnie powiadomienia są wysyłane wyłącznie wtedy, gdy kara została nałożona po grze, po której wpłynęło zgłoszenie, oraz tylko wtedy, gdy dana osoba wybrała odpowiednią kategorię zgłoszenia (co oznacza, że powiadomień o karach jest mniej niż samych kar).

W niektórych regionach liczba wysyłanych powiadomień się nawet podwoiła, a w Korei jest aż czterokrotnie większa. Przedstawiono przykład wzrostu liczby powiadomień na minutę na serwerze NA: