League of Legends r.

Rzadziej będziemy dostawać gry na autofillu (częściej na drugorzędnej pozycji)

Wprowadzono zmianę, dzięki której częściej będziemy grać na drugorzędnej pozycji, a rzadziej na autofillu.

Zobacz też:

Pracując nad zmianami związanymi z równością autofilla i autofillami na tej samej linii, Riot odkrył, że może poprawić samą funkcjonalność autofilla.

Dzięki wprowadzonej zmianie zwiększy się znaczenie wybranej drugorzędnej pozycji niż autofilla. Oznacza to, że będziemy dostawać mniej więcej tyle samo gier na głównej pozycji, nieco więcej gier na drugorzędnej pozycji i zdecydowanie mniej na autofillu.

Zmiana trafiła już na serwery live. Przykładowo podano dane z serwera NA:

  • przed zmianą: 91% gier na głównej pozycji, 4,2% – na drugorzędnej, 4,8% – na wymuszonej;
  • po zmianie: 90% gier na głównej pozycji, 7% – na drugorzędnej, 3% – na wymuszonej.

Niebieska krzywa – główna pozycja, pomarańczowa – drugorzędna, czerwona – autofill.