League of Legends r.

Rework Volibeara: przeliczniki

Znamy wreszcie przeliczniki Volibeara!

Zobacz też:

Statystyki podstawowe

 • Bazowe HP: 580
 • HP na poziom: 85
 • Regeneracja HP na poziom: 9
 • Mana: 350
 • Mana na poziom: 40
 • Regeneracja many: 6,25
 • Regeneracja many na poziom: 0,1
 • Bazowe AD: 57
 • AD na poziom: 3
 • Bazowy pancerz: 31
 • Pancerz na poziom: 4
 • Bazowe MR: 32
 • Prędkość ruchu: 340
 • Zasięg ataku: 150
 • Prędkość ataku: 0,66
 • Przelicznik prędkości ataku: 0,7
 • Prędkość ataku na poziom: 2

Umiejętności

The Relentless Storm (pasyw)

Volibear otrzymuje 5% prędkości ataku za każdym razem, gdy zada obrażenia. Stackuje się do 5 razy.

Lightning Claws: Przy 5 stackach Volibear podpala drapie wroga, podpalając go błyskawicą. Atak podstawowy zadaje wtedy 11-60 (+40% AP) bonusowych obrażeń magicznych 5 najbliższym przeciwnikom. Volibear musi zadać obrażenia w ciągu 6 sekund, by podtrzymać ten efekt.

Thundering Smash (Q)

 • Cooldown: 14/13/12/11/10 sekund
 • Mana: 50

Volibear otrzymuje 10/15/20/25/30% prędkości ruchu na 4 sekundy (lub 20/30/40/50/60%, kiedy biegnie w kierunku wrogów) i zdolność przechodzenia przez jednostki.

Kiedy umiejętność jest aktywna, kolejny atak podstawowy Volibeara zada bonusowe obrażenia w wysokości 20/40/60/80/100 (+120% bonusowego AD) pierwszemu celowi, którego zaatakuje, oraz go zestunuje na 1 sekundę.

Volibear staje się rozwścieczony, jeżeli wróg go unieruchomi, zanim sam go zestunuje, tym samym resetując tę umiejętność i jej cooldown.

Frenzied Maul (W)

 • Cooldown: 5 sekund
 • Mana: 30/35/40/45/50

Volibear zadaje wrogowi obrażenia fizyczne o wartości 10/35/60/85/110 (+100% całkowitego AD) (+6% bonusowego zdrowia), nakładając efekty przy trafieniu i oznaczając go na 8 sekund. Ponowne użycie umiejętności na oznaczonym celu zadaje 50% więcej obrażeń i uzdrawia Volibeara o 20/35/50/65/80 punktów zdrowia + 8/10/12/16/20% brakującego zdrowia (50% efektywności na minionach).

Sky Splitter (E)

 • Cooldown: 15 sekund
 • Mana: 60

Po opóźnieniu Volibear przywołuje błyskawicę do wybranej lokacji. Błyskawica zadaje obrażenia magiczne w wysokości 60/90/120/150/180 (+80% AP) (+7/8,5/10/11,5/13% maksymalnego zdrowia celu) i spowalnia wrogów o 40% na 2 sekundy. Limit obrażeń dla wrogów niebędących bohaterami: 100/200/300/400/500.

Jeśli Volibear znajduje się w strefie porażenia, otrzymuje tarczę o wartości 15% maksymalnego zdrowia (+80% AP) na 3 sekundy.

Stormbringer (R)

 • Cooldown: 160/140/120 sekund
 • Mana: 100

Volibear transformuje się i doskakuje do lokalizacji celu. Otrzymuje 200/400/600 zdrowia, 50 zasięgu ataku i zdolność poruszania się przez jednostki na następne 12 sekund.

Po wylądowaniu pobliskie wieże zostają wyłączone na 2/4/6 sekund i otrzymują obrażenia fizyczne w wysokości 250/475/700 (+250% bonusowego AD) (+150% AP). Pobliscy wrogowie zostają spowolnieni o 50% (spowolnienie wygasające przez 1 sekundę). Wrogowie bezpośrednio pod Volibearem otrzymują obrażenia fizyczne w wysokości 250/475/700 (+250% bonusowego AD) (+125% AP).