r.

Jakie wymogi trzeba spełniać, by wziąć udział w LCS-ach? Regulamin LCS-ów: wymagana dywizja, wiek

Interesowaliście się kiedyś wymogami uczestnictwa w LCS-ach? Wypisaliśmy kilka punktów z regulaminu, które mogą Was zainteresować.

Skąd te informacje?

Na oficjalnej stronie League of Legends udostępniono regulamin LCS-ów dla 2019 roku. Większość z poniższych zasad nie zmienia się przez lata.

Ile musisz mieć lat?

  • LCS: powyżej 17 lat (podpunkt 2.1.1).
  • LACS: powyżej 16 lat (podpunkt 2.1.2).

Bez wizy ani rusz

Gracz powinien mieć zapewnioną legalną możliwość przebywania w kraju, w którym odbywają się zawody (wiza, rezydent – punkt 2.2).

Przynajmniej D3

Gracze wchodzący w skład drużyny musieli osiągnąć w ciągu ostatniego roku przynajmniej Diament 3 (punkt 2.4).

Kto nie może być w drużynie?

  • Członkiem drużyny nie może być dyrektor naczelny (GM), head coach, strategic coach ani żaden właściciel drużyny (punkt 2.5).
  • Pracownicy Riot Games nie mogą brać udziału w LCS-ach (punkt 2.6).

Ile osób w drużynie?

Pełny skład drużyny (wliczając rezerwowych) nie może być mniejszy niż 10 i większy niż 15 (punkt 3.6).

Do tego…

Na mecz z własnym gryzoniem

Gracz może przynieść swoją własną myszkę, klawiaturę i podkładkę. Pozostałe wyposażenie (komputer, fotel, słuchawki, monitor itd.) zapewnia mu organizator LCS-ów (punkt 6.2). Sprzęty dodatkowo są sprawdzane pod kątem fair-play – czy nie zapewniają nieuczciwej przewagi itp. (punkt 6.3). W takim wypadku sprzęt jest rekwirowany, a gracz musi skorzystać z wyposażenia oferowanego przez organizatora.

Zakaz Discorda i korzystania z Fb

  • Gracze nie mogą samodzielnie instalować oprogramowania na zapewnionych im komputerach. Mogą jednak wystąpić z prośbą do włodarzy (punkt 6.5). Zabronione jest korzystanie z zewnętrznych programów do komunikacji głosowej (jak wymieniony w regulaminie Discord) – organizator sam zapewnia wymagany system do komunikacji. Rozmowy mogą być monitorowane (podpunkt 6.5.1).
  • Gracze nie mogą używać komputerów do korzystania z Facebooka, Twittera etc. (podpunkt 6.5.2).

Nie dla podsłuchiwaczy

Gracze muszą mieć ustawiony dźwięk gry powyżej minimalnego. W innym wypadku mogą zostać poproszeni o zwiększenie głośności sprzętu (punkt 6.6).

Łapy precz

Po rozpoczęciu gry gracze nie mogą dotykać sprzętów innych zawodników (punkt 6.7).

Pauza w grze

  • Gra może zostać zatrzymana przez upoważnioną do tego osobę lub zawodnika. W drugim przypadku musi natychmiast poinformować pracowników o powodzie decyzji (podpunkt 11.2.2). Regulamin wymienia sytuacje, w których gracz może zapauzować grę. W jej trakcie gracze nie mogą ze sobą rozmawiać (podpunkt 11.2.6).
  • Jeżeli przed ustanowieniem GOR (Game of Record zdefiniowany w podpunkcie 12.1.12 – moment w grze przed nawiązaniem kontaktu z przeciwną drużyną, zawsze kończy się w 2:00 minucie gry) z powodu błędu gracz ma wybrane niewłaściwe runy, może zapauzować grę i je zmienić.