League of Legends r.

[Aktualizacja – informacja nieprawdziwa] Przeciek kwestii głosowych nowego bohatera

Jeden z użytkowników opublikował tajemnicze nagranie z rzekomymi kwestiami głosowymi nowego bohatera...

Aktualizacja – 2 kwietnia

Użytkownik u/RiotLeaks został stworzony przez moderatorów r/leagueoflegends. Jeszcze przed 1 kwietnia opublikował on dwa wycieki: z nowymi kwestiami głosowymi i grafikami koncepcyjnymi nadchodzącego bohatera. Zazwyczaj moderatorzy usuwali fałszywe przecieki – tym razem jednak w każdym pojawiła się informacja, że “ich autor został zatwierdzony, a jego tożsamość utrzymywana w tajemnicy”. Zdecydowano się również stworzyć fałszywą wersję strony gry z ujawnieniem nowego bohatera – Pingu.

Informacja o nowym bohaterze rozprzestrzeniła się bardziej niż informacja o tym, że był to kilkudniowy żart primaaprilisowy.

Podany tu wyciek nie jest prawdziwy.

Poniżej oryginalna treść artykułu opublikowanego 27 marca o 20:50.


Zobacz też:

Tekst ze słuchu (nawias kwadratowy – pominięta jedna kwestia, trudna do jednoznacznej transkrypcji):

Surrounded by warriors, you either go to war, or you perish. Still, there is another way. With no tribe, your only goal is survival. With no alliances, you are beholden to no one. Through the storms and across the battlefields, we march. The spoils of the war belong to the conquerors, but the remnants of the war belong to the scavengers. […] Solitary but united. The days of the war of the three sisters remain in no Iceborns’ memory. But we were there. Not me, but we were there.

Tłumaczenie:

Otoczeni przez wojowników, albo idziecie na wojnę, albo giniecie. Jest jednak inny sposób. Bez plemienia twoim jedynym celem jest przetrwanie. Bez sojuszy nie jesteście zobowiązani wobec nikogo. Maszerujemy przez burze i pola bitewne. Łupy wojenne należą do zdobywców, ale resztki wojenne należą do padlinożerców. […] Samotni, ale zjednoczeni. Dni wojny trzech sióstr nie pozostają w pamięci Zrodzonych z Lodu. Ale byliśmy tam. Nie ja, ale my byliśmy tam.

Niewątpliwie kwestie postaci odnoszą się do lore Freljordu. Niektórzy gracze podejrzewają, że mają one związek z Volibearem (w końcu czekamy na rework) lub Ornnem. Są też tacy, którzy w głosie tajemniczego narratora słyszą głos Pantheona…