League of Legends r.

PBE 9.23 – 11 listopada – nagrody rankingowe za Twisted Treeline: ikony, zmiany przedmiotów

Na PBE dodano ikony, które otrzymamy na koniec sezonu za grę na Twisted Treeline.

Zobacz poprzednie aktualizacje PBE w cyklu 9.23:

Nowe ikony

Nagrody za koniec sezonu 9. Skórka, chroma i emotki

Ikony za Twisted Treeline:

Zmiany balansu

Przedmioty

Kircheis Shard

 • Całkowity koszt zmniejszony z 800 do 700.
 • Koszt złożenia zmniejszony z 500 do 400.

Rapid Firecannon

 • Koszt złożenia zwiększony z 400 do 500.

Statikk Shiv

 • Koszt złożenia zwiększony z 400 do 500.
 • Unikalny pasyw – Electroshock: cele w łańcuchu efektu Energized zmniejszone z 5 do 7.

Stormrazor

 • Koszt złożenia zwiększony z 400 do 500.

Spellthief’s Edge

 • Nagroda z zadania zmieniona: już nie daje Sightstone, a unikalne użycie – Warding.

Spectral Sickle

 • Nagroda z zadania zmieniona: już nie daje Sightstone, a unikalne użycie – Warding.

Przedmioty z linii Steel Shoulderguard 

 • Unikalny pasyw – Spoils of War: zaktualizowano wskazówkę: “Zabicie miniona zapewnia złoto z zabójstwa najbliższemu sojuszniczemu bohaterowi”.

Przedmioty z linii Relic Shield 

 • Unikalny pasyw – Spoils of War: zaktualizowano wskazówkę: “Zabicie miniona zapewnia złoto z zabójstwa najbliższemu sojuszniczemu bohaterowi”.

Umbral Glaive

 • Unikalny pasyw – Blackout: zmieniono wskazówkę: “Ataki podstawowe natychmiastowo niszczą wyłączone ujawnione pułapki i zadają potrójne obrażenia wardom”.

Usunięte przedmioty

Chwilowo na PBE mogą pojawiać się przedmioty, które mają być usunięte:

 • Raptor Cloak,
 • Ohmwrecker,
 • Spear of Shojin,
 • Zz’Rot Portal.

Plany co do nich się nie zmieniły, w przedsezonie znikną z gry.

Runy

Eyeball Collection (D3)

 • Bonus obrażeń adaptacyjnych zmniejszony z 1,2 AD/2 AP do 0,6 AD/1 AP.
 • Liczba eyeballs koniecznych do ukończenia zbierania zwiększona z 10 do 20.
 • Liczba eyballs za zabójstwo lub asystę zwiększona z 1 do 2.

Teamfight Tactics

Postacie

Yorick

 • Zdrowie minionów zmniejszone z 750/1250/1750 do 600/1000/1400.

Zyra

 • Czas trwania umiejętności zwiększony z 3 sekund do 4 sekund.