League of Legends r.

Minirework Azira – umiejętności i przeliczniki

Wreszcie mamy informacje na temat minireworku Azira! Które umiejętności się zmieniły?

Zobacz też:


Ogólne

 • Bazowe HP zwiększone z 524,4 do 540.
 • Regeneracja HP zmniejszona z 1,3848 do 1,38.
 • Bazowa prędkość ruchu zwiększona z 325 do 335.

Pasyw: Shurima’s Legacy

[Bez zmian] Azir może stworzyć Słoneczny Dysk na ruinach sojuszniczej lub wrogiej wieży.

Q: Conquering Sands

[Bez zmian] Azir wysyła wszystkich Piaskowych Żołnierzy w wybrane miejsce. Piaskowi żołnierze zadają obrażenia magiczne trafionym wrogom i spowalniają ich na 1 sekundę.

Wrogowie trafieni przez wielu Piaskowych Żołnierzy nie otrzymają dodatkowych obrażeń.

 • AP ratio zmniejszone z 50% do 30%.
 • Zasięg castowania zmneijszony z 875 do 720.
 • Hitbox zwiększony o 70 jednostek.
 • Cooldown zmieniony z 10/9/8/7/6 na 11/9,5/8/6,5/5.

W: Arise!

[Zmiana] Pasywnie: Azir zyskuje stałą premię do prędkości ataku. Gdy ma on 3 lub więcej żołnierzy, otrzymuje dodatkowe 20/30/40/50/60% prędkości ataku na 5 sekund.

[Bez zmian] Użycie: Azir przywołuje Piaskowego Żołnierza na 10 sek. Gdy Azir zaatakuje przeciwnika w zasięgu rażenia żołnierza, to żołnierz zaatakuje zamiast Azira, zadając 60/62/64/66/68/75/80/85/95/105/115/125/135/145/155/165/175/185 pkt. obrażeń magicznych wrogom w linii. Jeżeli wielu żołnierzy zaatakuje ten sam cel, to każdy kolejny po pierwszym zada tylko 75% obrażeń.

Piaskowi Żołnierze mogą atakować cele poza zasięgiem podstawowego ataku Azira. Piaskowi Żołnierze dezaktywują się, jeśli zbytnio się od nich oddalisz. Piaskowi Żołnierze w pobliżu wrogiej wieży trwają dwa razy krócej.

 • Czas przeładowania zmniejszony z 10/9/8/7/6 do 8/7,5/7/6,5/6.
 • Zasięg castowania zwiększony z 450 do 500.
 • Czas trwania żołnierza zwiększony z 9 sekund do 10 sekund.
 • Komenda ataku podstawowego Azira – czas castowania zmniejszony z 0,5 sekundy do 0,35 sekundy.
 • Zasięg deaktywacji żołnierza zmniejszony z 800 do 600.
 • Żołnierze nie mogą już atakować wardów czy trinketów.

E: Shifting Sands

[Zmiana] Azir osłania się tarczą, blokując obrażenia, i doskakuje do wybranego żołnierza, zadając obrażenia uderzonym wrogom.

Jeżeli trafi wrogiego bohatera, zatrzymuje się i tworzy nowego Piaskowego Żołnierza.

 • Tarcza: 70% AP ratio.
 • Czas trwania tarczy zmniejszony z 4 sekund do 1,5 sekundy.
 • Szybkość dasha zmniejszona z 1700 do 1400.

R: Emperor’s Divide

[Bez zmian] Azir przywołuje mur żołnierzy, którzy prą naprzód, odrzucając wrogów i zadając im obrażenia.

Żołnierze utrzymują formację muru przez x sek.

Wrogowie zostaną zatrzymani przez Emperor’s Divide, nawet jeśli spróbują przeskoczyć przez mur, ale Azir i jego sojusznicy mogą przez niego swobodnie przejść.

 • Cooldown zmniejszony z 140/120/110 do 120/105/90 sekund.
 • Rozmiar ściany zwiększony z 4/5/6 żołnierzy do 5/6/7 żołnierzy.
 • Gdy żołnierze się przemieszczają, by utworzyć ścianę, tylko przerywają dashe wrogiego bohatera. Po osiągnięciu celu zachowują się jak zwykły element terenu.