League of Legends r.

Jak mogła wyglądać Rell? Koncepty modelu i splash arta

Ujawniono koncepty związane z Rell.

Zobacz też:

Koncepty

Wygląd

Splash art

Proces

Koncepty