League of Legends r.

Nowa historia Fiory? Fiora postacią homoseksualną?!

Wraz z nowym Swainem otrzymaliśmy coś naprawdę ciekawego - możliwą podpowiedź, iż Fiora jest kolejną, po ostatnio zmienionym Varusie, przedstawicielką LGBTQ!

Jeżeli jakkolwiek przespaliście ostatnie dni – to tak, na PBE wszedł rework Swaina:


Także z reworkiem otrzymaliśmy także nowe kwestie Swaina – w wersji angielskiej jedna z nich brzmi dość ciekawie (skierowana oczywiście w stronę Fiory):

She spurned so many suitors… I wonder they did not see why. / Odrzuciła tylu zalotników… Zastanawiające, że nie rozumieli dlaczego.

Po odkryciu tych słów zaczęła się burza – na reddicie natychmiastowo pojawiły się głosy nt. tego, że jest to 100% osobą homoseksualną/bi.

Rozłóżmy tę wypowiedź na czynniki pierwsze:

  • Spurned = odrzucić kogoś z jakąś formą pogardy czy lekceważenia.
  • Suitors = tzw. zalotnicy, słowo, które jest z definicji w rodzaju męskim.

Możemy tutaj wyczuć wyraźną przesłankę, która mogłaby wskazywać na dwie rzeczy:

  1. Fiora jest aseksualna.
  2. Lub coś, co wydaje się trochę bardziej prawdopodobne – Fiora jest osobą orientacji homoseksualnej.

Riot chwilkę temu mówił o…

O tym, że w LoL-u mogłoby być więcej postaci LGBTQ – czyżby nadchodził do nas rework historii Fiory? A może nowe opowiadanie, które potwierdziłoby nam jedną z tych dwóch opcji?