League of Legends r.

Co dalej z naprawą klienta? Możemy spodziewać się opóźnień

Riot podzielił się stanem prac nad naprawą klienta gry. Niestety możemy spodziewać się opóźnień.

Artykuł powiązany:

Co zostało zrobione?

Na początku marca Riot ogłosił rozpoczęcie konkretnych prac nad klientem. W marcu jako główny cel określono zmniejszenie czasu bootstrapu (czyli czasu uruchamiania klienta) do maksymalnie 15 sekund nawet na najsłabszych maszynach dla 90% graczy. Jako główne przyczyny problemów z bootstrapem klienta określono zbyt rozbudowaną architekturę wtyczek (ze względu na ciągłe dodawanie nowych funkcjonalności) oraz niepoprawne wykorzystanie biblioteki embed JavaScriptu.

Prace w tym zakresie wciąż trwają. W każdym patchu zmniejszano liczbę wtyczek i aplikacji działających w kliencie. Liczba wtyczek uruchamianych wraz z bootstrapem klienta zmniejszyła się o 20%, a aplikacji – o 10%.

W kilku pierwszych patchach poprawkowych obserwowano znaczną poprawę czasu ładowania klienta. Znaczne obniżenie zauważono jednak w patchu 10.7 – być może wynika to ze zwiększonego obciążenia serwerów League of Legends, związanego z koronawirusem.

Co dalej?

Riot wciąż pracuje nad zmniejszeniem liczby uruchamianych aplikacji i wtyczek. Stale zwiększane są także pojemności serwerów, w przyszłości twórcy chcą się także zająć zmniejszeniem ilości kodu JavaScript, ładowanego podczas bootstrapu.

W dalszej kolejności Riot chce się zająć zmniejszeniem czasu zatwierdzania bohatera. Stale trwają też pracę nad naprawą błędów i poprawą architektury klienta.

Jeden z głównych problemów problemów architektonicznych dotyczy funkcji klienta o nazwie Affinity, narzędzia pozwalającego na określenie, które wtyczki należy załadować, zanim bootstrap się zakończy. Konieczne jest jego zastąpienie lepszym, bardziej wydajnym rozwiązaniem, jako że Affinity nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem i nie posiada wydajnego priorytetu ładowania wtyczek. Nowe rozwiązanie będzie prawidłowo określać priorytet wtyczek, dzięki czemu uda się zmniejszyć czas bootstrapu klienta i umożliwić dalszą pracę nad klientem. Niestety – praca nad alternatywą dla Affinity opóźni planowane tempo prac nad klientem.