League of Legends r.

Riot rozpoczyna naprawę klienta

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy Riot będzie wprowadzać zmiany i ulepszenia w infrastrukturę klienta.

Do kontrolowania efektywności tego procesu będą wykorzystywane dwa czynniki: czas bootstrapu klienta (czyli czas uruchamiania klienta) i czas zatwierdzania bohatera.

Celem jest zmniejszenie czasu bootstrapu do maksymalnie 15 sekund nawet na najsłabszych maszynach. Obecnie niektórzy gracze muszą czekać nawet 3-4 razy dłużej.

Głównymi przyczynami wolnego działania bootstrapu są:

  • architektura wtyczek (zbyt rozbudowana w trakcie dodawania nowych funkcjonalności),
  • niepoprawne wykorzystanie biblioteki embed JavaScriptu.

Do zmniejszenia tego czasu będzie konieczna konsolidacja wtyczek. Trzymamy kciuki za techniczną część zespołu zajmującego się klientem gry.

Polepszony czas zatwierdzania bohatera

Na poniższym wykresie widzicie znaczną poprawę czasu zatwierdzania bohaterów w patchu 10.2. Wynika ona z tego, że w patchu 9.23 została zaktualizowana wersja Chromium, z której korzysta klient, o czym czytaliście w naszym poprzednim artykule.

Przyczyną problemów z czasem zatwierdzania bohatera jest nawarstwianie się aplikacji. Ma to miejsce podczas wykonywania czynności w ekranie wyboru bohatera. Każda z nich otwiera wiele kolejnych aplikacji, co bezpośrednio wydłuża ten czas.

Cele

  • Obniżenie czasu bootstrapu do ok. 15 sekund, czyli 3-4 razy szybciej w porównaniu ze stanem obecnym.
  • Skrócenie czasu reakcji na zatwierdzanie bohatera do ok. 100 ms, czyli ok. 8 razy szybciej niż teraz.
  • Do zrealizowania tego będzie konieczne oczyszczenie i przerobienie podstawowych elementów architektury klienta gry. W trakcie tych prac, siłą rzeczy, zostaną naprawione niektóre błędy. Możemy spodziewać się rzadszego zawieszania się i braku utrat pamięci klienta gry.

Realizacja

Aby sobie poradzić z tymi problemami, zespół Riotu musi zmodyfikować sposób funkcjonowania infrastruktury działania bohatera i to, w jaki sposób dane są przekazywane z serwera do klienta. Długoterminowym celem jest konsolidacja klienta do jednej aplikacji embed bez wtyczek.

Obecny plan jest taki, by zająć się tym w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Zmiany jeszcze nie trafiły na serwery live. Za pół roku Riot będzie w stanie zweryfikować, czy przyniosło to upragniony efekt.