League of Legends r.

Aktualizacja efektów wizualnych i dźwiękowych: Renekton

Ostatnia (o której wiemy) aktualizacja efektów wizualnych i dźwiękowych! Przyszedł czas na Renektona!

Poprzednie wglądy w aktualizacje efektów dźwiękowych oraz wizualnych:

Aktualizacja efektów wizualnych i dźwiękowych: Renekton

 • Pasywka – świecąca ręka jest bardziej “przejrzysta”, a jego oczy świecą na czerwono, aby pasowały do ikonki.
 • Podstawowy AA – aktualizacja efektów wizualnych na AA.
 • Q – teraz ma nowe efekty, które mają pokazać lepiej zasięg. Kiedy Rene używa swojego ulta, efekty skalują się z jego zwiększonym rozmiarem.
 • W – w dużej części niezmienione.
 • E –  wyraźniejszy VFX, kiedy używa wzmocnionego W.
 • R – nowe efekty transformacji z burzą piaskową wokół niego z wyraźniejszym wskaźnikiem zasięgu. Zamiast latających ważek wokół Rene latają skarabeusze.

Także skórki dostały zmiany, chociaż są to w dużej mierze tylko przekolorowania VFX:

 • Galactic – przekolorowana R-ka.
 • Bloodfury – przekolorowana R-ka.
 • Outback – taka sama, jak bazowa skórka.
 • Rune Wars – odrobinkę zaktualizowany ult.
 • Scorched Earth – odrobinkę zmieniony ult, aby zasięg był łatwiejszy do odczytania.
 • Pool Party – pdrobinkę zmieniony ult, aby zasięg był łatwiejszy do odczytania. Q korzysta z zaktualizowanego VFX-a, ale dla niewzmocnionej wersji Q jest zielone.
 • Prehistoric – taka sama, jak bazowa skórka.
 • SKT T1 – przekolorowany ult z nowym wzorem przedstawiającym logo SKT. Q i E korzystają z zaktualizowanego VFX-a, ale dla niewzmocnionej wersji Q jest niebieskie.
 • Renektoy – zmieniony tak, aby korzystać z zaktualizowanego VFX-a.