Game Over r.

Riot Games nie zmieni polityki arbitraży wobec obecnych pracowników

Poprawie ulegnie sytuacja nowych pracowników.

Oficjalne oświadczenie z bloga Riot Games:

W zeszły poniedziałek wielu rioterów podzieliło się swoimi spostrzeżeniami na temat arbitrażu, problemów, których doświadczyli w Riocie oraz zmian, które mają nadzieję zobaczyć. Wielu pokazało także swoją głęboką miłość do firmy i ich pragnienie uczynienie Riotu lepszym. Strajk rioterów był kluczowym momentem w transformacji firmy i potwierdził nasze zobowiązanie do kontynuowania walki o uczynienie Riotu miejsce, w które wierzymy, że może się stać.

Poświęciliśmy czas na zrozumienie zakresu perspektyw i opinii związanych z naszą umową arbitrażową, w tym tych, które były dzielone w ciągu ostatnich trzech tygodni. Ostatecznie, biorąc pod uwagę złożoność toczących się postępowań sądowych, nie będziemy zmieniać naszych umów pracowniczych podczas aktywnego postępowania sądowego. Wiemy, że nie wszyscy zgadzają się z tą decyzją, ale wiemy również, że każdy chce, aby Riot dalej się rozwijał. Pozostajemy zobowiązani do udzielenia stanowczej odpowiedzi dotyczącej rozszerzenia opt-outu* na wszystkich rioterów, gdy zakończą się aktywne spory sądowe. Wszystko, co usłyszeliśmy, wpłynie na nasze dyskusje ponownego rozpatrzenia arbitraży i mamy nadzieję, że otrzymamy odpowiedź, która będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Jako minimum, damy nowym pracownikom możliwość rezygnacji z arbitrażu w sprawie indywidualnych roszczeń dotyczących molestowania seksualnego.

*opt-out – możliwość rezygnacji z danych usług

Źródło: RiotGames.com

Przypominamy, że 6 maja odbył się strajk w Riot Games, nazywane “pierwszym tak wielkim strajkiem w branży game devu”.

Czym jest arbitraż?

Nie wyjaśnię tego lepiej niż Wikipedia.

Arbitraż – metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście.

Źródło: Wikipedia

Arbitraże są powszechną praktyką wśród dużych firm jak Alphabet Inc. (spółka tworząca Google) czy Uber. Pracownicy wielokrotnie protestują ze względu na to, że arbitraże uniemożliwiają im dochodzenia swoich praw w normalny sposób. Dzięki temu nie cierpi na tym wizerunek firmy, zwłaszcza przy okazji takich tematów, jak mobbing oraz molestowania i napaści seksualne w firmach, które zdarzają się zarówno wobec pracowników niższego, jak i wyższego stopnia.

Riot i arbitraż

Obecna polityka Riotu wymusza na pracownikach, że gdy tylko podpiszą umowę o pracę, to automatycznie tracą możliwość wytaczania procesów sądowych przeciwko np. molestowaniom. Wydana dziś deklaracja zapewnia, że nowi pracownicy będą mogli zrezygnować z arbitraży w ramach “indywidualnych roszczeń dotyczących molestowania seksualnego”. To jeden krok do przodu celem utworzenia lepszej firmy.

W ramach zmian w firmie, Riot zadeklarował również kilka dodatkowych rzeczy związanych ze strukturą i organizacją firmy. Zalicza się w to stworzenie nowego forum do dyskusji nazywanego D&I Rioters Council, przeprowadzenie firmowych szkoleń z działań zapobiegających nękaniu i molestowaniu itp.

Co to oznacza?

  • Polityka arbitraży w firmie…
    • nie ulegnie zmianom w przypadku obecnych pracowników.
    • ulegnie zmianom w przypadku nowych pracowników.
  • Nowi pracownicy będą mogli zrezygnować z arbitrażu w ramach indywidualnych roszczeń dotyczących molestowania seksualnego.

Znając Waszą ciekawość z góry odpowiem, że nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała w przypadku, gdy pracownik złoży wypowiedzenie, a następnie znowu podpisze umowę o pracę.

Jesteśmy pierwszym medium w Polsce, które opisało Wam sytuację związaną ze strajkiem pracowników Riot Games.