2016-02-24 Zostaw komentarz

Jak wybrać partnera do duo?

Bot lane to nie tylko bohaterowie będący ze sobą w synergii - to także współpraca dwóch graczy. A najlepiej się gra z kimś, z kim mamy możliwość szybkiego kontaktu, ale i... zrozumienia. Jak więc znaleźć swojego partnera do duo?