Overwatch r.

Buff McCree! Nowa aktualizacja już live!

Aktualizacja będąca już od ponad tygodnia czeka pobrana na naszych komputerach weszła w życie. Sprawdź, co się zmieniło!

Najważniejsze zmiany

Nowa mapa typu Szturm: Kolonia księżycowa Horyzont

Kolonia księżycowa Horyzont miała być pierwszym krokiem ludzkości w kierunku nowego rozdziału eksploracji kosmosu. Zadaniem tego ośrodka było zbadanie wpływu długotrwałego przebywania w stanie nieważkości na organizmy ludzi i człekokształtnych. Z początku z bazy napływały wyjątkowo obiecujące wyniki badań… do czasu, gdy nagle urwała się wszelka łączność.

Nowe legendarne skórki

 • Do klasycznych skrzynek z łupami dodano skórki Oni dla Genjiego

Gry dowolne i wyszukiwarka gier

 • Teraz można zmieniać ciężkość postaci graczy i pocisków.
 • Teraz można zmieniać siłę odrzutu wszystkich zdolności i broni, które wywołują ten efekt.
 • Teraz można zmieniać wysokość skoku.

Aktualizacje bohaterów

McCree

 • Przycelowanie
  • Teraz namierzanie celów zaczyna się po 0,2 sek. zamiast 0,8 sek.
  • Zwiększono obrażenia kumulowane w pierwszej sekundzie z 20 do 80 pkt. Obrażenia na sekundę kumulowane po jej upływie pozostają bez zmian.

Komentarz twórców: Superzdolność McCree może zadawać mnóstwo obrażeń, przy bardzo długim czasie ich kumulowania. Często gracze zadawali jednak niskie obrażenia, bo zbyt szybko ginęli lub im przerywano. Wprowadzone zmiany wzmocnią tę superzdolność i ułatwią jej używanie.


Żniwiarz

 • Żniwa (zdolność pasywna)
  • Usunięto kule zdrowia.
  • Teraz przywraca zdrowie równe 20% wszystkich obrażeń zadanych bohaterom.

Komentarz twórców: Poprzednia lecząca zdolność pasywna Żniwiarza była użyteczna, jeśli udawało się zabić kilku wrogów pod rząd. Ponieważ jej działanie wymagało zabijania wrogów, nie była zbyt przydatna, chyba że sytuacja była już korzystna dla gracza. Nowa zdolność pasywna będzie zapewniać Żniwiarzowi natychmiastowe korzyści, szczególnie podczas walki z tankami, którzy zwykle mają więcej zdrowia i zadają nieco niższe obrażenia.

Wieprzu

 • Zmniejszono wielkość pola trafienia głowy o 20%.
 • Szmelownica
  • Zmniejszono obrażenia pocisków o 33%.
  • Zwiększono szybkostrzelność o 30%.
  • Zwiększono pojemność magazynka z 4 do 5.

Komentarz twórców: Głowa Wieprza miała zbyt wielkie pole trafienia w porównaniu z innymi postaciami podobnej wielkości. Postanowiliśmy więc je zmniejszyć, aby zwiększyć przeżywalność tego bohatera. Zmiany dotyczące Szmelcownicy zmniejszają efektywność jego łączonego ataku z użyciem Haka na Łańcuchu oraz zdolność do zadawania skumulowanych obrażeń w krótkim czasie, jednak jego obrażenia na sekundę praktycznie się nie zmieniają.

Usprawnienia w interfejsie użytkownika

 • Teraz po zaznaczeniu danego gracza w sekcji Formacje w menu społecznościowym będzie dostępne krótkie podsumowanie statystyk najczęściej używanego bohatera przez danego gracza (wyświetlane dane będą się zmieniały dynamicznie w zależności od wybranego trybu lub zestawu reguł).
 • W profilu Kariera dodano nową opcję „Wszystkie tryby”, która umożliwia graczom wyświetlanie łącznych statystyk ze wszystkich trybów gry.
 • W profilu Kariera dodano nową opcję „Wszystkie sezony rywalizacji”, która umożliwia graczom wyświetlanie łącznych statystyk ze wszystkich sezonów Rywalizacji.
 • W wielu miejscach zastąpiono „Zadane obrażenia” statystyką „Obrażenia zadane bohaterom”.
 • W sekcji Statystyki menu Kariera dodano nową pozycję „Obrażenia zadane barierom”, a także statystykę „Wszystkie zadane obrażenia” sumującą obrażenia zadane barierom i bohaterom.
 • Teraz wartości średnie są obliczane na podstawie wycinków czasu o długości 10 minut, a nie liczby rozegranych gier.
 • Po zakończeniu meczu nie będzie już wyświetlana opcja oceny meczu.

Komentarz twórców: Nowa statystyka „Obrażenia zadane bohaterom” zasadniczo jest tym samym, co poprzednia „Zadane obrażenia”, jednak nie wliczają się do niej obrażenia zadawane barierom. Skupiona jest natomiast na obrażeniach zadawanych bohaterom i umieszczonym przez nich obiektom (takim jak wieżyczka Torbjörna). Obrażenia zadane barierom są uwzględniane w nowych statystykach „Obrażenia zadane barierom” i „Wszystkie zadane obrażenia”. Ponieważ jednak statystyki „Obrażenia zadane bohaterom” i „Obrażenia zadane barierom” dopiero zostały wprowadzone, wartości średnie będą wyliczane jedynie na podstawie czasu gry od ich dodania.
Poza tym, poprzednie statystyki były obliczane z uwzględnieniem sumy zadanych obrażeń podzielonej przez liczbę rozegranych gier. Wyliczona średnia nie odzwierciedlała efektywności gracza, ponieważ nie uwzględniała długości meczów. Teraz średnia będzie wyliczana na podstawie wycinków czasu o długości 10 minut.

Poprawki błędów

Ogólne

 • Naprawiono błąd, który powodował utratę postępów wskaźnika płonięcia po jego napełnieniu.

Salon gier

 • Naprawiono błąd powodujący odtwarzanie kwestii komentatora „Wybierz postać” na ekranie podsumowania po meczach w trybie Eliminacji.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlanie znacznika snu nad śpiącym wrogiem w meczach w trybie Eliminacji.

Rywalizacja

 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie pierwszego zwycięstwa jako porażki w menu Kariery.

Gry dowolne i wyszukiwarka gier

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawne wyświetlanie niektórych ustawień w podsumowaniu, podczas wyświetlania wstępnych ustawień trybu Eliminacja 3 na 3.
 • Dodano wyjaśnienie komunikatu o błędzie, który pojawiał się, gdy jakiś gracz próbował zamknąć menu Ustawień przy nieprawidłowym połączeniu ustawień.
 • Naprawiono błąd, który powodował pojawianie się podświetlenia apteczek na mapach typu Zdobądź flagę i Eliminacja – nawet gdy wyłączono pojawianie się apteczek.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że zdolność Torbjörna Wykucie Pancerza działała nawet po jej wyłączeniu w menu niestandardowych ustawień.

Bohaterowie

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że gracze nie słyszeli kwestii odtwarzanych przy używaniu superzdolności, jeśli użyto jej po ogłuszeniu przez wroga.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że D.Va blokowała się w jakimś miejscu, jeśli jej mech został zniszczony tuż po jego wezwaniu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał odtwarzanie efektów dźwiękowych Genjiego, jeśli użył ataku podstawowego od razu po Szybkim Cięciu.
 • Poprawiono literówkę w kwestii głosowej Orisy „Zadowolenie z ochrony”.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zniszczenie Turbodoładowania Orisy po przejechaniu po nim ładunkiem.
 • Poprawiono literówkę w opisie skórki Wieprza: Potwór Złomensteina.
 • Naprawiono błąd, który umożliwiał graczom wroga wykrywanie Sombry (z włączonym Ukryciem), jeśli znaleźli się w odpowiedniej odległości.
 • Naprawiono błąd powodujący, że włosy Symmetry wyglądały nienaturalnie po wybraniu skórki Vishkar lub Architech.
 • Naprawiono błąd interakcji Kotwiczki Trupiej Wdowy z dronami latającymi na mapie Oaza.

Mapy

 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie pęknięć na lodzie, gdy jakiś bohater gracza spadł z krawędzi i zginął od upadku.

Interfejs użytkownika

 • Naprawiono błąd, który powodował, że promocyjne portrety gracza z Heroes of the Storm widniały jako zablokowane nawet po ich odblokowaniu.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie w oknie czatu, jeśli ktoś spróbował obserwować mecz nowego gracza podczas obserwowania innego.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że okno czatu było umieszczone zbyt wysoko w menu głównym i zasłaniało menu opcji.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawne zawijanie tekstu w polach tekstowych „Zgłoś gracza”.

Co sądzicie o nowej aktualizacji? Jak dla mnie zmiany na McCree mogą odwrócić gry rankingowe o 180 stopni!