Legends of Runeterra r.

Legends of Runeterra: krótki opis patcha 1.2

Najważniejsze buffy i nerfy w patchu 1.2.

Podgląd patcha 1.2

Zmiany kart

Championi

Buffy

 • Vladimir
  • level 2 – zadaje 1 obrażeń celowi atakowanemu przez sojusznika i (1 wrogiemu nexusowi) ⇒ (wysysa 1 z wrogiego nexusa).
 • Karma
  • level 1 – koszt zwiększony do 6 z 5.
  • level 2 – koszt zwiększony do 6 z 5.
 • Shen
  • level 1 – moc zwiększona do 3 z 2.
  • level 2 – moc zwiększona do 4 z 3.
 • Hecarim
  • level 1 – moc zwiększona do 5 z 4.
  • level 2 – moc zwiększona do 6 z 5.

Nerfy

 • Vi
  • level 1 – zdrowie zmniejszone do 4 z 5.
  • level 2 – zdrowie zmniejszone do 5 z 6.

Followersi i spelle

Buffy

 • Greathorn Companion
  • moc zwiększona do 5 z 4.
 • Laurent Chevalier
  • zdrowie zwiększone do 2 z 1.
 • Kindly Tavernkeeper
  • moc zwiększona do 3 z 2.
 • Longtooth
  • zdrowie zwiększone do 2 z 1.
 • Monkey Idol
  • zdrowie zwiększone do 5 z 4.
 • Slotbot
  • moc zwiększona do 1 z 0.
  • zdrowie zwiększone do 4 z 3.

Nerfy

 • Grizzled Ranger
  • moc zmniejszona do 3 z 4.
 • Loyal Badgerbear
  • moc zmniejszona do 3 z 4.
 • Stand Alone
  • koszt zwiększony do 4 z 3.
 • Legion Rearguard
  • zdrowie zmniejszone do 1 z 2.
 • Deep Meditation
  • koszt zwiększony do 5 z 4.
 • Boomcrew Rookie
  • zdrowie zmniejszone do 3 z 4.
 • Brood Awakening
  • koszt zwiększony do 6 z 5.