League of Legends r.

Zobacz OP Heralda w akcji!

Wczoraj pisaliśmy Wam o mechanice nowego Herolda (Click!). Dziś prezentujemy go Wam w akcji!

Będzie on prawdziwym OP

 • 0:00 Na początku taniec
 • 0:18 Atak na oko
 • 0:45 Śmierć Heralda

 • 0:45 Oko dodane do ekwipunku
 • 1:08 Rozpoczęcie rytuału przyzywania Heralda
 • 1:12 Po 4 sekundach zostaje przywołany Herald
 • 1:17 Szarżuje na wieże zadając jej niemalże 50 % HP
 • 1:40 Szarża na kolejną wieże i kolejne 50 % HP
 • 1:55 Atak na wieżę od inhibitora z podobnym skutkiem

 • 2:15 Jak widać również szarża odbywa się na inhibitor, jednak tutaj traci on około 15 % HP
 • Dalsza rozwałka do końca filmu. Wniosek? Z Heraldem można wykonać zwycięski push gry.