League of Legends r.

Zmiany run (m.in. Guardian i Predator) i Ghosta w 10.12

Guardian i Predator mogą stać się mniej uciążliwymi runami. Riot w końcu weźmie się też za Ghosta.

Zmiany run w 10.12

Kluczowe runy

Guardian (Opiekun)

  • Cel: zwiększenie użyteczności runy poprzez zwiększenie obszaru jej działania.
  • Obecnie runa aktywuje się na dowolne obrażenia. Riot zamierza zmienić to na “znaczne obrażenia” tak, by nie wyzwalała się na niewielkich obrażeniach.

Predator (Drapieżnik)

  • Cel: uproszczenie i usunięcie niektórych ograniczeń tak, by stał się mocną opcją dla gankujących dżunglerów, top lanerów i supportów.
  • Rozważane jest usunięcie długiego czasu channelowania, znaczne skrócenie czasu odnowienia, jak i zmniejszenie obrażeń.

Runy

Unflinching (Niezachwiany)

  • Cel: uproszczenie do bardziej dostępnej formy tenacity (redukcji CC).
  • Zwiększenie tenacity do 30% przy niskim poziomie zdrowia.

Approach Velocity (Prędkość Zbliżeniowa)

  • Cel: usunięcie z runy elementu, jakim jest sojusznik. Obecnie runa zwiększa prędkość ruchu wobec sojuszników z nałożonym CC oraz przeciwników, na których to użytkownik runy nałożył CC.
  • Nowy kierunek zmian zakłada zwiększenie prędkości ruchu wobec przeciwników z nałożonymi efektami CC – podwojona, gdy gracz posiadający tę runę nałożył CC.

Zmiany czarów przywoływacza

Ghost (Duch)

  • Cel: poprawa czaru, wzmocnienie go oraz odróżnienie go od innych czarów.
  • Riot nadal testuje różne rozwiązania związane z Ghostem. Jednym z nich jest usunięcie początkowego przyśpieszenia. Dokładniejsze zmiany poznamy bliżej aktualizacji 10.12.