r.

Zmiany przedmiotów dla magów: Catalyst of Aeons, Haunting Guise, Rod of Ages, Liandry’s Torment, Abyssal Mask

RiotRepertoir pracuje nad zmianami przedmiotów dla magów. Czego możemy się spodziewać?

Zmiany mają na celu uczynienie Rod of Ages ciekawszym przedmiotem.

Catalyst of Aeons

 • Przepis: Ruby Crystal (400 szt. złota) + Sapphire Crystal (350 szt. złota) +350 szt. złota ⇒ Ruby Crystal (400 szt. złota) + Sapphire Crystal (350 szt. złota) + 250 szt. złota
 • Całkowity koszt: 1100 szt. złota ⇒ 1000 szt. złota
 • Zdrowie: 225 ⇒ 150
 • Unikalne – Eternity: Zwraca manę w wysokości 5% otrzymanych obrażeń. Zwraca zdrowie w wysokości 10% zadanych obrażeń. Przeciwko stworom efektywność wynosi 1/3.

Hauting Guise

 • Przepis: Ruby Crystal (400 szt. złota) + Amplifying Tome (435 szt. złota) + 665 szt. złota ⇒ Ruby Crystal (400 szt. złota) + Amplifying Tome (435 szt. złota) + 465 szt. złota
 • Unikalne – Madness: Daje dodatkowe 1% obrażeń na sekundę podczas walki z wrogimi bohaterami. Stackuje się do 10%. Trwa 4 sekundy.
 • Całkowity koszt: 1300 szt. złota
 • Zdrowie: 225 ⇒ 150
 • AP: 35 ⇒ 30

Rod of Ages

 • Przepis: Catalyst of Aeons (1100 szt. złota) + Blasting Wand (850 szt. złota) + 750 szt. złota ⇒ Catalyst of Aeons (1100 szt. złota) + Haunting Guise (1300 szt. złota) + 400 szt. złota
 • Pasywnie: Ten przedmiot zdobywa 1 stack na minutę, do 10 stacków.
 • Unikalne – Eternity: Zwraca manę w wysokości 5% (+0,5% za stack RoA) otrzymanych obrażeń. Zwraca zdrowie w wysokości 10% (+1% za stack RoA) zadanych obrażeń. Przeciwko stworom efektywność wynosi 1/3.
 • Granica obrażeń z Madness: 10% (+1% za stack RoA)

Liandry’s Torment

 • Przepis: Hauting Guise (1500 szt. złota) + Blasting Wand (850 szt. złota) + 665 szt. złota ⇒ Hauting Guise (1300 szt. złota) + Blasting  Wand (850 szt. złota) + 865 szt. złota
 • Stacki Madness: 1% obrażeń ⇒ 2% obrażeń

Abyssal Mask

 • Przepis: Catalyst of Aeons (1100 szt. złota) + Negatron Cloak (720 szt. złota) + 1180 szt. złota ⇒ Catalyst of Aeons (1000 szt. złota) + Spectre’s Cowl (1200 szt. złota) + 800 szt. złota
 • Zdrowie: 350 ⇒ 400
 • Nie daje już redukcji cooldownu.
 • Unikalne: Pobliscy wrodzy bohaterowie otrzymują 15% więcej obrażeń magicznych.
 • Unikalne – Eterniy: Zwraca manę w wysokości 5% otrzymanych obrażeń. Zwraca zdrowie w wysokości [10% zadanych obrażeń + dodatkowe 10% w przypadku wrogów, na których wpływa aura Abyssal Mask). Przeciwko stworom efektywność wynosi 1/3.