League of Legends r.

PBE – 28 lutego – Zmiany balansu, aktualizacja skórki Dragon Sorceress Zyra

Kolejna aktualizacja zawitała na serwer testowy. Zmiany opierają się głównie na balansie, jednak poprawiono również skórkę Dragon Sorceress Zyra.

Zmiany w skórkach

Dragon Sorceress Zyra

Ponownie edytowano sadzonki Zyry:

Garden of Thorns (Pasyw):

Rampant Growth [W]:

Zmiany balansu

Bohaterowie

Jayce

  • Shock Blast (Q)
    • Anulowano zmiany w obrażeniach i koszcie wymaganej many

Przedmioty

Blade of the Ruined King (Ostrze Zniszczonego Króla)

  • AD zmniejszono z 45 do 40
  • Cenę zmniejszono z 3400 do 3300
    • Po wykupieniu dwóch składających go przedmiotów koszt BotRKa wynosi 800 złota

BOtRK

Specjalizacje

Bond of Stone (Kamienna Więź)

  • Od teraz wszystkie utrudnienia związane z poruszaniem się wroga oznaczają go pasywem.
  • Zmieniono nazwę na “Stoneborn Pact

Stoneborn Pact