League of Legends r.

Zmiany Anivii jednak nie w patchu 10.6

Anivia miała otrzymać zmiany w patchu 10.6. Zdecydowano jednak, że nie zostaną one wprowadzone.

Artykuł powiązany:

Planowane zmiany Anivii

Glacial Storm (R)

  • Ultimate Anivii nie może już zostać przerwany przez CC (jakiekolwiek).
    • Po przejściu w formę jaja z pasywu ult nadal będzie przerywany.
  • Czas trwania Frostbite: 2 sekundy ⇒ 3 sekundy.
    • Czas trwania Forstbite jest więc taki sam, jak w przypadku Flash Frost (Q).

Zmiany wycofane

Meddler poinformował, że zmiany nie zostaną wprowadzone w patchu 10.6. Wyjaśnił, że zamiarem tych zmian było wprowadzenie niewielkiego buffa. Gracze Anivii zwrócili jednak uwagę, że ta zmiana doda Anivii dużo więcej siły niż “niewielki buff” – z tego powodu nie zostanie ona wprowadzona w patchu 10.6. Rioter nie poinformował, czy powrócą testy tej propozycji w kolejnym cyklu.