League of Legends r.

Tibbers jako Teemo i Annie jako weteranka konwentów. Powitajcie skórkę Annie-versary

Skórka Annie-versary zostanie wydana z okazji 10-lecia League of Legends.

Zobacz też:

Podstawowe informacje:

  • Skórka będzie dostępna jako nagroda za 11 dzień za codzienne logowanie.
    • W niektórych miejscach pojawia się informacja, że wydarzenie będzie miało misje, a inne – że wystarczy codzienne logowanie.
  • Skórka została oficjalnie potwierdzona przez riotera I Am Carlos.

Splash art skórki Annie-versary