League of Legends r.

Testowane zmiany Swaina: [Q] nie zwraca many, nieskończone stackowanie dusz, mnóstwo obrażeń na ulcie

RiotKingCobra opublikował zmiany Swaina, które są obecnie testowane. Jeżeli testy się powiodą, gracze Swaina będą musieli przyzwyczaić się do nowej mechaniki Skrawków Dusz.

Swain

Umiejętność bierna: Ravenous Flock

 • [Usunięto] Swain przechowuje 5 Skrawków Dusz w rezerwie, wzmacniając R2 – Demoflare.
 • [Nowość] Swain na stałe przechowuje Skrawki Dusz, zwiększając maksymalną ilość obrażeń zadawaną przez R – Demonflare.

Q – Death’s Hand

 • [Usunięto] Jeżeli jednostka nie zostanie zabita [Q], przechwytuje pocisk.
 • [Usunięto] Zabicie jednostki przywraca 3% maksymalnej many.
 • [Nowość] Pociski zawsze przebijają jednostki.
 • Czas odnowienia zwiększony z [7,5 / 6,25 / 5 / 3,75 / 2,5] do [8/7/6/5/4].
 • Zasięg efektu zmniejszony z 725 do 625.

R1 – Demonic Ascension

 • [Nowość] Swain wysysa życie z wszystkich wrogich jednostek.
 • Redukcja obrażeń w kierunku minionków i potworów zwiększona z 80% do 90%.
 • Zdrowie z castowania R2 zwiększone z 125/300/450 do 150/350/500.

R2 – Demonflare

 • [Usunięto] 45/60/75 (+21% AP) obrażeń za każdy Skrawek Duszy.
 • [Nowość] Obrażenia Demonflare wynoszą 150/200/250 + 40% AP + 8 za każdy Skrawek Duszy.
 • [Nowość] Swain może wysysać życie z niewidzialnych jednostek.