League of Legends r.

Rioter zapowiada buffy Twitcha pod AP

Jak wyjaśnił Riot Captain Gameplay, Twitch budowany pod stackowanie Deadly Venom i detonowanie go to bardzo ciekawy alternatywny sposób gry Szczurem Zakazy. Twórcy gry chcą nieco pomóc tej wersji Twitcha, żeby lepiej się skalowała.

Oto proponowane zmiany Twitcha:

Deadly Venom (pasyw)

  • Obrażenia na sekundę: 1-5 ⇒ 1-5 (+3% AP).
    • Obrażenia za stack: 6-30 ⇒ 6-30 (+18% AP).

Venom Cask (W)

  • Wartość spowolnienia: 25/30/35/40/45% ⇒ 25/30/35/40/45% (+6% na 100 AP).

Contaminate (E)

  • Teraz zadaje obrażenia magiczne i fizyczne.
    • Obrażenia: 20/30/40/50/60 + 15/20/25/30/35 (+15% ADP) (+33,3% AP) obrażeń fizycznych ⇒ 20/30/40/50/60 + 15/20/25/30/35 (+15% AD) obrażeń fizycznych + 33,3% AP obrażeń magicznych.