League of Legends r.

Rework Rammusa!

Riot prawdopodobnie chce iść za ciosem i po reworku Zaca, Sejuani oraz Maokaia chce zmieniać kolejnych tanków. Tym razem nadszedł czas na Rammusa!

Oto zmiany, które zostały właśnie prowadzone na PBE:

Rammus

Kolczasta Skorupa [Bierna]

 • Rammus nie otrzymuje już 25% posiadanego pancerza jako premię do AD
 • [Nowość!] Podstawowe ataki Rammusa zadają bonusowe obrażenia magiczne o wartości 8-20 (+10 posiadanego pancerza).

Kula Mocy [Q]

 • Maksymalną prędkość poruszania się zmieniono ze 155% na 145+5% na poziom.
 • Czas trwania zmniejszono z 7 do 6 sekund.
 • Zmniejszono obszar kolizji Kuli Mocy.
 • [Nowość!] Kula mocy to teraz umiejętność wymagająca naładowania – nie można użyć jej w ruchu.
 • Obrażenia zmniejszono ze [100/150/200/250/300 (+1.0 AP)] do [100/135/170/205/240 (+0.6 AP)].
 • Czas odnowienia zmniejszono z [16/14.5/13/11.5/10] do [16/13.511/8.5/6].
 • Spowolnienie zmieniono z [20/25/30/35/40%] na [40/50/60/70/80%].
 • Czas trwania spowolnienia zmniejszono z 2 do 1 sekundy.

Kula Obronna [W]

 • Bonusowy pancerz zmieniono z [40/60/80/100/120] na [20 + 50/55/60/65/70%].
 • Bonusową odporność na magię zmieniono z [40/60/80/100/120] na [20 + 50/55/60/65/70%].
 • Czas odnowienia zmniejszono z 14 do 6.
 • [Nowość!] Podczas trwania tego efektu Rammus jest spowalniany o 60%.
 • [Nowość!] Tę umiejętność można teraz wyłączyć szybciej.
 • [Nowość!] Podczas gdy umiejętność W jest aktywna, umiejętność bierna zadaje 150% obrażeń oraz zadaje obrażenia umiejętności pasywnej wrogom, którzy atakują Rammusa podstawowymi atakami.

Freenzying Taunt [E]

 • Zmieniono nazwę umiejętności.
 • [Nowość!] Użycie Freenzying Taunt zapewnia Rammusowi [20/25/30/35/40%] prędkości ataku, kiedy jest aktywne.
 • [Nowość!] Bonus prędkości ataku odświeża się za każdym razem, gdy jakakolwiek inna umiejętność Rammusa jest aktywna.
 • Już nie redukuje pancerza atakowanej jednostki o [5/10/15/20/25].

Wstrząsy [R]

 • Obrażenia zmniejszono z 65/130/195 (30% AP) do 40/80/120 (20% AP).
 • [Nowość!] Spowalnia przeciwników, zadając obrażenia o wartości 8/10/15%, na 1.5 sekundy, stackując je maksymalnie 8 razy.
 • [Nowość!] Zadaje podwojone obrażenia strukturom.