Potyczki Taktyczne r.

Za Galaktyki otrzymamy dwie Zwycięskie Małe Legendy (za Złoto w obu częściach)

Riot zmienił warunki przyznawania Zwycięskich Małych Legend za Złoto w rotacji Galaktyki.

Stare warunki
nagród rankingowych
za Galaktyki (TFT)

Warunki te są nieaktualne.

Aby otrzymać Zwycięską Małą Legendę Galaktyk, należało zdobyć Złoto lub wyższą rangę w obu etapach Galaktyk. Jeśli więc ktoś nie zdobył Złota w pierwszej, zakończonej już części Galaktyk, nie mógł liczyć na Małą Legendę w drugiej części rotacji – nawet jeśli zdobyłby w niej Złoto.

Nowe warunki

Aktualne.

Warunek ten wydawał się demotywujący i niesprawiedliwy. Z tego powodu zdecydowano, że zostanie on zmieniony.

Nowe warunki: za zdobycie Złota lub wyższej rangi w jednej części (pierwszej lub drugiej) Galaktyk otrzymamy jeden wariant tej samej Zwycięskiej Małej Legendy, a za zdobycie Złota lub wyższej rangi w obu częściach – drugi wariant tej Zwycięskiej Małej Legendy.

Nagrody będą rozdawane po zakończeniu rotacji (w ciągu jednego lub dwóch patchów).