Potyczki Taktyczne r.

PBE 9.18 – nowe przedmioty w TFT. Kradzież umiejętności, przedmioty z pochodzeniem Hextech i Yordle. Pierwszy usunięty przedmiot w TFT w historii trybu

[email protected] opublikowało listę kilku przedmiotów, które (być może) pojawią się w Teamfight Tactics.

Zobacz też:

Artykuł zaktualizowany 30.08.2019 r. o datę wydania przedmiotów na serwery live.

Krótki przegląd zmian:

 • jeden nowy przedmiot-komponent,
 • osiem nowych przedmiotów możliwych do złożenia z ww.,
 • zmieniona receptura Infinity Edge,
 • usunięto Sword of the Divine,
 • dwa nowe przedmioty ze starych receptur Infinity Edge oraz Sword of the Divine,
 • zupełnie nowy przedmiot o zupełnie nowym działaniu: Neeko’s Help,
 • zmiana efektu Rapid Firecannon.

Kiedy zmiany trafią na serwery live?

Pierwotnie planowano wydanie ich w patchu 9.18. Jako że wymagają one jednak dłuższej pracy, zdecydowano się na przesunięcie ich wydania na patch 9.19 (25 września). [źródło]

Usunięte przedmioty w Teamfight Tactics

Przedmiot Sword of the Divine zniknie z Potyczek Taktycznych.

Opis itemu:

Co sekundę postać wyposażona w ten przedmiot zyskuje 7% szans na 100% trafienia krytycznego.

Nowe przedmioty w Teamfight Tactics

Komponent

Sparring Gloves

 • +10% szansy na unik
 • +10% szansy na trafienie krytyczne
 • Przedmiot działa zarówno ofensywnie, jak i defensywnie.

Zmiany przedmiotów

Infinity Edge

Receptura: Sparring Gloves + B.F. Sword

 • Trafienia krytyczne zadają o 200% obrażeń więcej.
 • Zmienia się wyłącznie receptura przedmiotu.

Rapid Firecannon

 • Stary efekt:
  “Podwaja zasięg ataku. Ataki nie mogą nie trafić”.
 • Nowy efekt:
  “Podwaja zasięg ataku”.

Efekt “ataki nie mogą nie trafić” został przeniesiony do nowego przedmiotu: Last Whisper.

Nowe przedmioty

Arcane Gauntlet

Receptura: Sparring Gloves + Needlessly Large Rod

 • Twoje umiejętności mogą zadać trafienie krytyczne.

Backhand

Receptura: Sparring Gloves + Giant’s Belt

 • Postać wyposażona w ten przedmiot rozpoczyna walkę z tarczą odporną na umiejętności.
 • Wróg, który zniszczy tarczę, zostaje zestunowany na długi czas.

Hand of Justice

Receptura: Sparring Gloves + Tear of the Goddess

 • Na początku fazy planowania (rozstawiania jednostek na planszy) bohater wyposażony w przedmiot otrzymuje losowo jedną z dwóch cech do końca trwania rundy:
  • zwiększenie obrażeń o 40%,
  • 40 pkt. zdrowia za każde uderzenie.

Iceborne Gauntlet

Receptura: Sparring Gloves + Chain Vest

 • Przy uniku tworzy elastyczną strefę spowalniającą prędkość ataku o 30%.

Last Whisper

Receptura: B.F. Sword + Recurve Bow

 • Ataki nie mogą nie trafić (efekt usunięty z Rapid Firecannon) i zadają nieuchronne obrażenia w wysokości 5% maksymalnego zdrowia celu.

Przedmiot dodany w ramach rekompensaty za usunięcie Sword of the Divine i zmianę przepisu Infinity Edge.

Lord’s Edge

Receptura: B.F. Sword + B.F. Sword

 • Postać wyposażona w ten przedmiot nie może posiadać innych przedmiotów poza tymczasowymi otrzymanymi dzięki Lord’s Edge. Przedmiot nie może być dany postaci, która posiada już jakieś itemy.
 • Przy zabójstwie lub asyście daje B.F. Sword na pozostałą część rundy (co oznacza, że postać może mieć trzy Lord’s Edges na końcu rundy).

Przedmiot dodany w ramach rekompensaty za usunięcie Sword of the Divine i zmianę przepisu Infinity Edge.

Mittens

Receptura: Sparring Gloves + Golden Spatula

 • Postać wyposażona w ten przedmiot zyskuje pochodzenie Yordle. Otrzymuje dodatkowe 10% szans na trafienie krytyczne oraz 10% szans na unik.

Neeko’s Help

 • Zużywalny przedmiot, który można nałożyć na bohatera.
 • Po nałożeniu bohater zużywa przedmiot i w Twojej puli posiadanych bohaterów pojawia się jednogwiazdkowa kopia tej postaci.
 • Jeżeli nie masz miejsca na tę postać, przedmiot spadnie z bohatera.

Quicksilver

Receptura: Sparring Gloves + Negatron Cloak

 • Zapobiega nałożeniu kolejnego efektu kontroli tłumu na postać wyposażoną w ten przedmiot. Odświeża się co 5 sekund.

Repeating Crossbow

Receptura: Sparring Gloves + Recurve Bow

 • Po śmierci postaci wyposażonej w ten przedmiot Repeating Crossbow przechodzi na nowego sojusznika i daje mu dodatkowe 20% szans na trafienie krytyczne oraz 20% prędkości ataku. Stackuje się to z każdym przejściem przedmiotu.

Thief’s Gloves

Receptura: Sparring Gloves + Sparring Gloves

 • Postać, która posiada Thief’s Gloves, nie może mieć żadnego innego przedmiotu poza tymczasowymi itemami zapewnianymi przez Thief’s Gloves.
 • Thief’s Gloves nie może być nałożone na postać, która już posiada jakieś przedmioty.
 • Na początku rundy zapewnia dwa tymczasowe przedmioty. Ich jakość zależy od poziomu gracza.