League of Legends r.

PBE 9.6 – 7 marca – zmiany Urgota

A dzisiaj mamy na PBE?

Skórki

  • Specjalne ekrany logowania dla skórek na 1 kwietnia

Urgot
Pamiętajcie o innych zmianach Urgota z PBE

  • Purge (W) 
    • Koszt zmniejszony z 40 na wszystkich poziomach umiejętności do 40/30/20/10/0
    • CD zmieniony z 8/6/4/2/0 tdo 12/9/6/3/0

Zmiany run

Ghost Poro (D3)

  • Czas trwania wizji skrócony z 300s do 60s

 

.