League of Legends r.

PBE – 8 lutego – nowa ikona, zmiany w masterkach i splash artach

Kolejna aktualizacja zagościła na serwerze testowym. Zawiera m.in. nową ikonkę przedstawiającą Anivię w motywie jej nowej skórki, zmiany w masterkach i splash artach przedstawiających yordle.

Nowa ikona

anivia ikona festival queen

250RP / x IP?

Zmiany splash artów

Kolejna porcja odmienionych yordli. Tym razem zmieniono trzy skórki dla Teemo, oraz jedną (wyśrodkowaną) dla Ziggsa.

Zmiany w masterkach

Bounty Hunter

 • Bonus do obrażeń za każdego zabitego bohatera został obniżony z 1,5% do 1%

Double Edge Sword

 • Zmieniono z [zadaje 5% dodatkowych obrażeń, przyjmujesz dodatkowe 2,5% obrażeń] na [zadaje 3% dodatkowych obrażeń, przyjmujesz dodatkowe 1,5% obrażeń]

2bl enged sword

Battle Trance

 • efekt zmniejszony z [5% przez 5 sekund] do [3% przez 3 sekundy]

battle trance

Merciless

 • Efekt zmniejszono z [1/2/3/4/5%] do [0.6/1.2/1.8/2.4/3%]

merciless

Meditation

 • Efekt zmniejszono z [0.3/0.6/0.9/1.2/1.5%] do [0.25/0.5/0.75/1/1.25%]

meditation

Precision

 • Lethality: zmiana z [1.7/3.4/5.1/6.8/8.5] na [1.2/2.4/3.6/4.8/6]
 • Penetracja Magii: zmiana z:
  • Podstawowej: [0.6/1.2/1.8/2.4/3] na [0.3/0.6/0.9/1.2/1.5]
  • Na poziom: [0.06/0.12/0.18/0.24/0.3] na [0.05/0.10/0.15/0.2/0.25]

precision

Fearless

 • Zyskiwany armor i odporność na magię na poziom zmniejszony z 2 do 1,5

fearless

Zmiany w przedmiotach

Black Cleaver

 • Zdrowie zwiększono z 300 do 400
 • AD zmniejszono z 50 do 40
 • Koszt obniżono z 3100 do 3050
 • Zmiana ,,przepisu”:

 

Giant Slayer

 • Unikalny pasyw:
  • Efekt zmieniono z [1% obrażeń na 50 zdrowia, maksymalnie 500 różnicy zdrowia] na [1% obrażeń na 100 zdrowia, maksymalnie 1 000 różnicy zdrowia]

 

Knight’s Vow

 • Armor zwiększono z 20 do 40
 • CD aktywu zmniejszono z 90 do 30 sekund
 • Unikalny pasyw:
  • dodatkowy armor zmniejszono z 40 do 20
 • Zmiana ,,przepisu”:

knight's vow przepis

 

Lord Dominik’s Regards

 • Unikalny pasyw:
  • Efekt zmieniono z [1,5% obrażeń na 50 zdrowia, maksymalnie 500 różnicy zdrowia] na [1,5% obrażeń na 100 zdrowia, maksymalnie 1 000 różnicy zdrowia]

Youmuu’s Ghostblade

 • Lethality zmniejszono z 20 do 15

Inne

 • Dodano kwestie dot. wcześniejszego poddawania się:

game_announcement_OnUnanimousSurrenderFailedVotes_blue
“Early surrender vote wasn’t unanimous for Blue Team @ForVotes@ / @AgainstVotes@.”

game_announcement_OnUnanimousSurrenderFailedVotes_red
“Early surrender vote wasn’t unanimous for Red Team @ForVotes@ / @AgainstVotes@.”

game_announcement_OnUnanimousSurrenderFailedVotes_YourTeam
“Early surrender vote wasn’t unanimous for your team @ForVotes@ / @AgainstVotes@.”

game_announcement_OnUnanimousSurrenderVoteStart
“@srctr name@ has started an early surrender vote. Early surrenders must be unanimous. Type /surrender or /nosurrender.”

 • Złoto zyskane za wzięcie pierwszej wieży zmniejszone z 400 do 300