League of Legends r.

PBE – 8 czerwca – Buff Rumble’a i lista zmian Malzahara

Na serwer testowy dodany został buff Rumble'a oraz kolejna lista zmian dotyczących Malzahara. Tym razem zmodyfikowana została jego umiejętność ostateczna i nie tylko!

PBE a serwer globalny

Na wstępie zaznaczę, że zmiany, o których tu przeczytacie, nie zawsze muszą przejść na serwer globalny (ten, na którym gra każdy z graczy) w tej właśnie formie. Oznacza to, że kilka rzeczy może ulec zmianie.

Zmiany balansu

Rumble

  • Flamespitter [Q] – obrażenia zostały zwiększone do 135/180/225/270/315
    • Vs Live: z 75/135/195/255/315
    • Vs PBE: z 115/165/215/265/315

Malzahar

[Pełna lista zmian]

  • Nether Grasp [R] – od teraz promień nie zostaje przerwany/anulowany, gdy cel użyje oczyszczenia podczas tłumienia, lecz przerywany jest z chwilą, kiedy cel znajdzie się w odległości 1250 jednostek od Malzahara

Specjalne interakcje Nightbringer Yasuo