League of Legends r.

PBE 8.24b/9.1 – 5 grudnia – ekran logowania Snowdown 2018

Co dzisiaj mamy na PBE?

Ekran logowania Snowdown 2018

Zmiany run

Hail of Blades (Domination Keystone)

  • AS zmieniony z [100-200%] do [125%]
  • [Nowy Efekt] “Atatki które są resetami (chodzi o resety ataków dokładnie mówiąc) nie wliczają się do tego ograniczenia.”