League of Legends r.

PBE – 31 lipca – nowe splash arty, nowa ikonka przywoływacza, buff Maokaia oraz zmiany Galio i linii Ancient Coin

Ostatni dzień lipca dostarczył nam kolejną aktualizację PBE. W niej możemy ujrzeć nowe portrety dla pozostałych dwóch skórek Battle Boss, nową ikonkę przywoływacza, buff Maokaia, zminay Galio i Ancient Coin line oraz prezentacje zestawów chromatycznych!

Portrety nowych skórek

Battle Boss Brand

Battle Boss Ziggs

Nowa ikonka przywoływacza

Na serwer testowy wkroczyła nowa ikonka Arcade Baron, która jest podobna do tej z 2014 roku.

Zmiany bohaterów

Galio

  • Justice Punch (E) obrażenia powróciły do pierwotnego stanu z 80/120/160/200/240 do 100/140/180/220/260
  • Hero’s Entrance (R) zmieniono redukcję obrażeń z 20% na 20/25/30%
    • Vs Live: z 20/30/40% do 20/25/30%
    • Vs. PBE: z 20% do 20/25/30%

Maokai

  • Bramble Smash (Q) obrażenia powróciły do pierwotnego stanu z 70/110/150/190/230 do 70/115/160/205/250

Zmiany przedmiotów

 

Ancient Coin line

  • Unique Passive: Favor zmniejszono ilość przywracanej many z 15% do 10%

Różne

  • Prezentacja pakietu chromatycznego dla skórki Arcade Corki

  • Prezentacja pakietu chromatycznego dla skórki Battle Boss Blitzcrank