r.

Nowy design klienta trafił na PBE! (Dodano przycisk wylogowania!)

Od jakiegoś czasu Riot zapowiadał aktualizację klienta LoL-a - i wreszcie jest!

Ustawienia przed zalogowaniem:

Zmiana przycisku po wpisaniu danych logowania:

Akceptacja regulaminu po zalogowaniu:

Domyślny ekran:

Po najechaniu na przycisk Play:

Po klknięciu Play przenosimy się do standardowego klienta LoL-a. Na razie nie zaobserwowaliśmy jego zmian.