League of Legends r.

Minirework Wukonga: klon naśladuje ulta; ult może być castowany dwukrotnie // Aktualizacja: zmiana pasywu

Riot August przedstawił nową wersję zmian Wukonga.

Aktualizacja 25 lutego 2020 r.: nowa wersja zmian.

Harmonogram

 • 19 lutego 2020 r. – nowe zmiany trafią na PBE.
 • 25 lutego 2020 r. – aktualizacja zmian na PBE.
 • Patch 10.6 – wydanie zmian Wukonga na serwery live. Riot rozważa również patch 10.5, gdyby zaproponowana lista zmian okazała się idealna, jednak jest on bardzo mało prawdopodobny.
  • Patch 10.6 jest planowany na środę, 18 marca 2020 r., 10.5 – na środę, 4 marca 2020 r.

Cele

 • Sprawienie, żeby Wukong był mniej jednostajny. Ma mieć większe możliwości robienia różnych rzeczy i więcej form outplayu. Gameplay ma być mniej oparty na taktyce “wszystko albo nic”. Częściowo cel ten zostanie zrealizowany przez zmiany W, które dotychczas testowano na PBE.
 • Wzmocnienie Wukonga na topie i w dżungli.

Żeby móc zrealizować te cele, Wukong na midzie i pod lethality stanie się słabszy (jednak nadal będzie możliwe granie nim w ten sposób).

Zmiany

Wersja zmian z PBE – 26 lutego

Niebieskim kolorem zostały zaznaczone zmiany w stosunku do poprzednio proponowanej wersji.

Statystyki podstawowe

 • Bazowe HP zmniejszone z 577,8 do 540.
 • Bazowe MR zmniejszone z 32,1 do 28.
 • Mana zwiększona z 265 + 38 na poziom do 300 + 45 na poziom.
 • Regeneracja many zmniejszona z 8,04 do 8.

Stone Skin (pasyw)

 • Pancerz: 4/6/8 za każdego pobliskiego bohatera ⇒ 4 + 0,5 na poziom.
 • Odporność na magię: 4/6/8 za każdego pobliskiego bohatera ⇒ brak.
 • Teraz daje 0,5% regeneracji maksymalnego zdrowia na 5 sekund.
 • Bonusy (pancerz i regeneracja zdrowia) są zwiększone czterokrotnie, kiedy w pobliżu znajduje się trzech lub więcej wrogów ⇒ bonusy (pancerz i regeneracja zdrowia) są zwiększone o 55% na 5 sekund za każdy razem, gdy Wukong lub jego klon trafią wrogiego bohatera lub dużego potwora. Stackuje się do 10 razy.
 • Teraz sprawdza obecność wrogów co 0,25 sekundy (wcześniej 1 sekunda).

Crushing Blow (Q)

 • Zmieniono nazwę z Wuju Strike.
 • Bonusowe obrażenia: 10-130 (+0-40% AD) ⇒ 30-110 (+0,5 bonusowego AD).
 • Bonusowy zasięg: 125 ⇒ 75-175.
 • Czas trwania rozerwania pancerza: 3 sekundy ⇒ 4 sekundy.
 • [Nowość] Za każdy razem, gdy Wukong lub jego klon zadadzą obrażenia za pomocą ataków podstawowych lub umiejętności, cooldown Q zostaje zredukowany o 0,5 sekundy.
 • Cooldown: 9-5 sekund ⇒ 9/8,5/8/7,5/7 sekund.
 • Koszt many: 40 ⇒ 30-50.
 • Czas castowania skaluje się teraz z prędkością ataku.

Warrior Trickster (W)

 • [Nowość] Dodano dash o zasięgu 275, który może przechodzić przez niewielkie ściany (taki sam jak Q Kindred).
 • Czas trwania niewidzialności: 1,5 sekundy ⇒ 1 sekunda.
 • Nie zadaje już obrażeń magicznych obszarowych przy despawnie.
 • Cooldown: 18-10 sekund ⇒ 20/19/18/17/16 sekund.
 • Koszt many: 50-70 ⇒ 60.
 • Klon powtarza teraz ataki Wukonga i ult, ale zadaje 40-60% obrażeń.
  • Ataki podstawowe: klon będzie się starać atakować tych wrogów, których ostatnio zaatakował Wukong.
  • Q: wzmacnia kolejny atak klona.
  • R: klon się obraca i podrzuca wrogów, którzy jeszcze nie zostali podrzuceni.
 • Przy pojawieniu się klon wygląda identycznie jak animacja Wukonga, następnie animacja odpowiada tej, którą Wukong widzi po wciśnięciu klawisza “S”.
 • Ataki wieży natychmiastowo zabijają klona.

Nimbus Strike (E)

 • Obrażenia: 65-205 (+0,8 bonusowego AD), fizyczne ⇒ 80-240 (+0,8 AP), magiczne.
 • Buff prędkości ataku: 4 ⇒ 5.
 • Cooldown: 8 sekund ⇒ 10-8 sekund.
 • Koszt many: 45-65 ⇒ 40-60.
 • Odległość przesunięcia od jednostki, do której dashował Wukong: 0 ⇒ 75.

Cyclone (R)

 • Może być wycastowane po raz drugi w ciągu 7 ⇒ 9 sekund. Drugie użycie nie podrzuci przeciwników trafionych pierwszym.
 • Czas trwania obracania się: 4 sekundy ⇒ 2 sekundy.
 • Obrażenia na sekundę: 20-200 (+1,1 całkowitego AD) ⇒ 110% całkowitego AD +3/5/7% maksymalnego HP (+1,1% na 100 całkowitego AD).
 • Prędkość ruchu w trakcie obracania się: 5-40% zależnie od czasu ⇒ 20/25/30% zależnie od poziomu umiejętności.
 • Jeden obrót: 0,5 sekundy ⇒ 0,25 sekundy.
 • Każdy obrót nakłada ładunek Conquerora.
 • Zasięg ataku podczas obracania się: 175 ⇒ 50 (wymusza to bliższe podejście do celu).
 • Wukong może castować inne spelle, by przerwać obracanie się.
 • Czas trwania buffa prędkości ataku z E zostaje odświeżony podczas obracania się.
 • Dodano licznik do ikonki spella, który pokazuje, ile zostało czasu obracania się.

Nowa wersja zmian: 25 lutego

Niebieskim kolorem zostały zaznaczone zmiany w stosunku do poprzednio proponowanej wersji. Zmiany te trafią na PBE 25 lutego (wieczorem).

Statystyki podstawowe

 • Bazowe HP zmniejszone z 577,8 do 540.
 • Bazowe MR zmniejszone z 32,1 do 28.
 • Mana zwiększona z 265 + 38 na poziom do 300 + 40 na poziom.

Stone Skin (pasyw)

 • Pancerz: 4/6/8 za każdego pobliskiego bohatera ⇒ 5 + 1 na poziom.
 • Odporność na magię: 4/6/8 za każdego pobliskiego bohatera ⇒ brak.
 • Teraz daje 1% regeneracji maksymalnego zdrowia na 5 sekund.
 • Bonusy (pancerz i regeneracja zdrowia) są zwiększone czterokrotnie, kiedy w pobliżu znajduje się trzech lub więcej wrogów ⇒ bonusy (pancerz i regeneracja zdrowia) są zwiększone o 100% na 5 sekund za każdy razem, gdy Wukong lub jego klon trafią wrogiego bohatera lub dużego potwora. Stackuje się do 5 razy.
 • Teraz sprawdza obecność wrogów co 0,25 sekundy (wcześniej 1 sekunda).

Crushing Blow (Q)

 • Zmieniono nazwę z Wuju Strike.
 • Bonusowe obrażenia: 10-130 (+0-40% AD) ⇒ 30-110 (+0,6 bonusowego AD).
 • Bonusowy zasięg: 125 ⇒ 75-175.
 • Czas trwania rozerwania pancerza: 3 sekundy ⇒ 4 sekundy.
 • [Nowość] Za każdy razem, gdy Wukong lub jego klon zadadzą obrażenia za pomocą ataków podstawowych lub umiejętności, cooldown Q zostaje zredukowany o 0,5 sekundy.
 • Cooldown: 9-5 sekund ⇒ 10-6 sekund.
 • Koszt many: 40 ⇒ 30-50.
 • Czas castowania skaluje się teraz z prędkością ataku.

Warrior Trickster (W)

 • [Nowość] Dodano dash o zasięgu 300, który może przechodzić przez niewielkie ściany (taki sam jak Q Kindred).
 • Czas trwania niewidzialności: 1,5 sekundy ⇒ 1 sekunda.
 • Nie zadaje już obrażeń magicznych obszarowych przy despawnie.
 • Cooldown: 18-10 sekund ⇒ 20-14 sekund.
 • Koszt many: 50-70 ⇒ 60.
 • Klon powtarza teraz ataki Wukonga i ult, ale zadaje 40-60% obrażeń.
  • Ataki podstawowe: klon będzie się starać atakować tych wrogów, których ostatnio zaatakował Wukong.
  • Q: wzmacnia kolejny atak klona.
  • R: klon się obraca i podrzuca wrogów, którzy jeszcze nie zostali podrzuceni.
 • Przy pojawieniu się klon wygląda identycznie jak animacja Wukonga, następnie animacja odpowiada tej, którą Wukong widzi po wciśnięciu klawisza “S”.
 • Ataki wieży natychmiastowo zabijają klona.

Nimbus Strike (E)

 • Obrażenia: 65-205 (+0,8 bonusowego AD), fizyczne ⇒ 80-240 (+0,8 AP), magiczne.
 • Buff prędkości ataku: 4 ⇒ 5.
 • Cooldown: 8 sekund ⇒ 10-8 sekund.
 • Koszt many: 45-65 ⇒ 40-60.
 • Odległość przesunięcia od jednostki, do której dashował Wukong: 0 ⇒ 75.
 • Dash może teraz podążać za celem, podobnie jak Q Lee Sina.

Cyclone (R)

 • Może być wycastowane po raz drugi w ciągu 7 ⇒ 9 sekund. Drugie użycie nie podrzuci przeciwników trafionych pierwszym.
 • Czas trwania obracania się: 4 sekundy ⇒ 2 sekundy.
 • Obrażenia na sekundę: 20-200 (+1,1 całkowitego AD) ⇒ 1,2 całkowitego AD + 3-9% maksymalnego zdrowia (+1%/100 AD).
 • Prędkość ruchu w trakcie obracania się: 5-40% zależnie od czasu ⇒ 20/30/40% zależnie od poziomu umiejętności.
 • Czas, kiedy można anulować obracanie się: 1 sekunda ⇒ 0,5 sekundy.
 • Jeden obrót: 0,5 sekundy ⇒ 0,25 sekundy.
 • Każdy obrót nakłada ładunek Conquerora.
 • Zasięg ataku podczas obracania się: 175 ⇒ 50 (wymusza to bliższe podejście do celu).
 • Wukong może castować inne spelle, by przerwać obracanie się.
 • Czas trwania buffa prędkości ataku z E zostaje odświeżony podczas obracania się.
 • Dodano licznik do ikonki spella, który pokazuje, ile zostało czasu obracania się.

Wersja z 19 lutego

Statystyki podstawowe

 • Bazowe HP zmniejszone z 577,8 do 540.
 • Bazowe MR zmniejszone z 32,1 do 28.

Stone Skin (pasyw)

 • Pancerz: 4/6/8 za każdego pobliskiego bohatera ⇒ 5 + 1 na poziom.
 • Odporność na magię: 4/6/8 za każdego pobliskiego bohatera ⇒ brak.
 • Teraz daje 1% regeneracji maksymalnego zdrowia na 5 sekund.
 • Bonusy (pancerz i regeneracja zdrowia) są zwiększone czterokrotnie, kiedy w pobliżu znajduje się trzech lub więcej wrogów.
 • Teraz sprawdza obecność wrogów co 0,25 sekundy (wcześniej 1 sekunda).

Crushing Blow (Q)

 • Zmieniono nazwę z Wuju Strike.
 • Bonusowe obrażenia: 10-130 (+0-40% AD) ⇒ 30-110 (+0,7 bonusowego AD).
 • Bonusowy zasięg: 125 ⇒ 75-175.
 • Czas trwania rozerwania pancerza: 3 sekundy ⇒ 4 sekundy.
 • [Nowość] Za każdy razem, gdy Wukong lub jego klon zadadzą obrażenia za pomocą ataków podstawowych lub umiejętności, cooldown Q zostaje zredukowany o 0,5 sekundy.
 • Cooldown: 9-5 sekund ⇒ 10-6 sekund.
 • Koszt many: 40 ⇒ 30-50.
 • Czas castowania skaluje się teraz z prędkością ataku.

Warrior Trickster (W)

 • [Nowość] Dodano dash o zasięgu 300, który może przechodzić przez niewielkie ściany (taki sam jak Q Kindred).
 • Czas trwania niewidzialności: 1,5 sekundy ⇒ 1 sekunda.
 • Nie zadaje już obrażeń magicznych obszarowych przy despawnie.
 • Cooldown: 18-10 sekund ⇒ 22-14 sekund.
 • Koszt many: 50-70 ⇒ 50.
 • Klon powtarza teraz ataki Wukonga i ult, ale zadaje 30-70% obrażeń.
  • Ataki podstawowe: klon będzie się starać atakować tych wrogów, których ostatnio zaatakował Wukong.
  • Q: wzmacnia kolejny atak klona.
  • R: klon się obraca i podrzuca wrogów, którzy jeszcze nie zostali podrzuceni.
 • Przy pojawieniu się klon wygląda identycznie jak animacja Wukonga, następnie animacja odpowiada tej, którą Wukong widzi po wciśnięciu klawisza “S”.
 • Ataki wieży natychmiastowo zabijają klona.

Nimbus Strike (E)

 • Obrażenia: 65-205 (+0,8 bonusowego AD), fizyczne ⇒ 80-260 (+1,0 AP), magiczne.
 • Buff prędkości ataku: 4 ⇒ 5.
 • Cooldown: 8 sekund ⇒ 10-8 sekund.
 • Koszt many: 45-65 ⇒ 40-60.
 • Odległość przesunięcia od jednostki, do której dashował Wukong: 0 ⇒ 75.
 • Dash może teraz podążać za celem, podobnie jak Q Lee Sina [jest to zmiana bardzo mocno rozważana przez Riot].

Cyclone (R)

 • Może być wycastowane po raz drugi w ciągu 7 sekund. Drugie użycie nie podrzuci przeciwników trafionych pierwszym.
 • Czas trwania obracania się: 4 sekundy ⇒ 2 sekundy.
 • Obrażenia na sekundę: 20-200 (+1,1 całkowitego AD) ⇒ 1,2 całkowitego AD + [2,5-8,5]% (+1%/100 AD) maksymalnego zdrowia.
 • Prędkość ruchu w trakcie obracania się: 5-40% zależnie od czasu ⇒ 20/30/40% zależnie od poziomu umiejętności.
 • Czas, kiedy można anulować obracanie się: 1 sekunda ⇒ 0,5 sekundy.
 • Jeden obrót: 0,5 sekundy ⇒ 0,25 sekundy.
 • Każdy obrót nakłada ładunek Conquerora.
 • Zasięg ataku podczas obracania się: 175 ⇒ 50 (wymusza to bliższe podejście do celu).
 • Wukong może castować inne spelle, by przerwać obracanie się.
 • Czas trwania buffa prędkości ataku z E zostaje odświeżony podczas obracania się.
 • Dodano licznik do ikonki spella, który pokazuje, ile zostało czasu obracania się.