League of Legends r.

Kolejne zmiany Akali w patchu 10.3: będzie można ją ujawnić w chmurze

Myśleliście, że Riot już zapomniał o Akali? O nie, nie ma takiej opcji! Czas na kolejne zmiany!

Kiedy?

Zmiany są planowane na patch 10.3. Zgodnie z harmonogramem patchów na 2020 rok ma on wyjść na serwery live w środę, 5 lutego 2020 r.

Zmiany będą więc testowane na PBE nieco dłużej.

Jakie zmiany?

Zmiany te mają nie być bezpośrednimi nerfami obrażeń, ale redukcją niezawodności i możliwości ucieczek Akali.

Twilight Shroud (W)

  • [Nowość] Jeśli Akali ma ograniczoną możliwość poruszania się, kiedy znajduje się w chmurze, zostaje ujawniona na czas trwania efektu ograniczającego poruszanie się.
  • Akali otrzymuje 20/25/30/35/40% prędkości ruchu w chmurze ⇒ Akali otrzymuje 30/35/40/45/50% wygasającej prędkości ruchu na 2 sekundy (licząc od użycia umiejętności).

Perfect Execution (R)

  • Cel R1: dowolny ⇒ wrogi bohater.
  • Zasięg R1: 625.
  • Odległość dasha R1: 635-675 zależnie od odległości od bohatera.
  • Prędkość dasha R2: 3000 ⇒ 1900.