League of Legends r.

Jak wydanie skórki wpływa na win rate postaci?

Redditor u/giantZorg postanowił bliżej przyjrzeć się temu, w jaki sposób wydanie skórki wpływa na bohatera.

Do analizy wykorzystał dane z LeagueOfGraphs (win rate, ban rate i popularność bohaterów; global, Platyna+) oraz LolWiki (skiny z datą wydania, występowanie bohaterów w patchach i wszystkie aktualizacje od sezonu 4). Wykorzystane zostały dane kwartalne od 2015 do pierwszego kwartału 2020 roku.

W ramach analizy zbadano następujące zagadnienia:

Najważniejsze wyniki analizy

Bohaterowie a patch notesy

Czy nowe postacie częściej występują w patch notesach?

Tak.

Autor postanowił porównać korelację między wiekiem postaci a częstotliwością jej występowania w patch notesach. Wynik wyniósł -0,58 – czyli im starszy jest bohater, tym rzadziej pojawia się w opisach aktualizacji.

Czy banowanie postaci wpływa na to, czy pojawią się w następnej aktualizacji?

Tak.

W tym celu sprawdzono częstotliwość występowania bohaterów w patch notesach oraz ich średni win/ban rate i popularność i zrobiono test współczynnika korelacji. Wyszedł pozytywny, podczas gdy współczynnik prawdopodobieństwa osiągnął niskie wartości. Oznacza to, że zdarzenie prawdopodobnie nie było losowe.

Wynik analizy pokazał, że wysoki ban rate postaci ma wpływ na to, że pojawi się w następnym patchu. Bany mają znaczenie!

Czy popularniejsze postacie częściej pojawiają się w aktualizacjach?

Tak.

Współczynnik korelacji znów wyszedł pozytywny przy niskim współczynniku prawdopodobieństwa. Postacie o wyższym pick ratio powinny częściej występować w patch notesach.

Czy win rate ma na to wpływ?

Tak.

Bohaterowie z niskim win ratio prawdopodobnie szybciej pojawią się w kolejnej aktualizacji, niż postacie o wysokim współczynniku zwycięstwa.

Wniosek: w Lidze jest power creep

Power creep to sytuacja, kiedy aktualizacje w grze wprowadzają silniejsze jednostki lub umiejętności. Tym samym starsze postacie stają się słabsze, wręcz za słabe, przez co wypadają z obecnej mety gry.

Power creep sprawia, że bohaterowie naturalnie wypadają z mety za sprawą aktualizacji innych postaci czy elementów gry. Dezaktualizacja zestawów umiejętności w pewnym momencie doprowadza do tego, że bohater wymaga kompletnego reworku.

Kwartał a wartość prawdopodobieństwa. Zmiany win rate’a dla nowo wydanych skórek. Wydawanie skórek nie przekłada się znacząco na współczynnik zwycięstw bohaterów.

Bohaterowie a skórki

Czy popularni bohaterowie dostają więcej skórek?

Tak.

Cóż, ma to sens i nie wymaga znajomości statystyki. Riot Games może zarabiać dzięki wydawaniu skórek, a popularność bohatera wpływa na to, ile osób potencjalnie ją kupi. Korelacja między częstotliwością wydawania skórek w określonym czasie a popularnością bohatera w tym samym terminie wyniosła 0,35 (p-wartość <0,0001). Potwierdza to, że popularniejsi bohaterowie stoją pierwsi w kolejce po nowe skórki.

Czy wydanie skórki zmienia win/ban/pick rate bohatera?

Wydanie skórki znacząco zwiększa pick rate i ban rate bohatera, ale nie wpływa na jego win rate.

Nie ma żadnego porównania między wydaniem skórki a zmianą win rate’a bohatera.

Czy bohaterowie częściej pojawiają się w patch notesach, gdy otrzymują nową skórkę?

To może być zaskakujące, ale nie.

W tym celu sprawdzono występowanie bohatera na 4 patche przed i 2 patche po otrzymaniu skórki. Porównano to ze średnim występowaniem postaci w patchach. Wynik: znaczące zmniejszenie się pojawiania się bohatera w opisach aktualizacji w okresie okołoskórkowym. Dane mogą być w pewien sposób zaburzone przez reworki (brak nowych skórek, dużo zmian wyważających bohaterów). Ze względu na to, że reworków w Lidze nie jest tak dużo, autor wierzy, że wynik analizy nadal jest prawdziwy.

Różnica między występowaniem bohatera w opisie patcha, gdy otrzymuje skórkę, a kiedy nie. Wykres skrzynkowy.

W artykule pojawił się błąd?

Skontaktuj się ze mną za pomocą Facebooka (facebook.com/h2p.mmilosz), Discorda (h2p.mmilosz#9030) lub przez adres kontaktowy podany na stronie. Serdecznie dziękuję za wszelkie sugestie i propozycje!