League of Legends r.

Jak duże są poszczególne serwery? Jak zmienia się liczba graczy LoL-a (a raczej: rankedów)?

Od pewnego czasu pojawiają się zdania, że Liga umiera i gracze od niej odchodzą. Przekonajmy się, czy na pewno tak jest - i sprawdźmy liczby!

Informacje wstępne – źródła i metodologia

Artykuł stworzony jest analogicznie do dwóch postów (nie korzystamy jednak z przedstawionych tam danych, jako że są zbierane z różnych miesięcy):

Dane zostały zebrane za pomocą OP.GG (zsumowane dane na temat liczby graczy w poszczególnych dywizjach – co oznacza, że tak naprawdę badamy liczbę graczy rankedów, a nie ogólną liczbę graczy) i Web Archive (przez zbieranie danych z OP.GG z poprzednich lat).

 • Dane są dostępne od 2015 roku. Pamiętajmy jednak, że wtedy dopiero OP.GG zdobywało popularność i dane mogą być niepełne.
 • Dane są pokazywane rocznie (tj. jest w nich uwzględniony gracz, który np. pół roku temu zagrał ostatniego rankeda).
 • W 2015 roku JP jeszcze nie było osobnym regionem.
 • Nie uwzględniono serwerów Gareny (czyli Chin).
 • Dane dotyczą wyłącznie użytkowników, którzy ukończyli 10 placementów i otrzymali dywizję. Nie uwzględniają graczy, którzy nie grają rankedów.
 • Sprawdzamy liczbę kont rankingowych – co oczywiście oznacza, że do jednej osoby może należeć kilka kont.

Porównanie

Ogólna liczba graczy

Porównywane dane w miarę możliwości pochodzą z lipca. W niektórych przypadkach nie są one jednak dostępne w Web Archive – staraliśmy się wtedy pobierać dane z dnia najmniej oddalonego od lipca. Oto te wyjątki:

 • EUNE: 2015 – dane z 30 czerwca, 2016 – dane z 1 sierpnia,
 • EUW: 2017 – dane z września,
 • JP: 2017 – dane z września, 2018 – dane z sierpnia,
 • KR: 2017 – dane z września, 2018 – dane z sierpnia,
 • LAN: 2015 – dane z września, 2017, 2018 – dane z września,
 • LAS: 2017 – dane z września,
 • NA: 2017 – dane z września,
 • OCE: 2017 – dane z czerwca,
 • RU: 2015 – dane z sierpnia, 2017 – dane z września, 2018 – dane z sierpnia,
 • TR: 2017 – dane z września.
 20152016201720182019
Ogólna liczba950145111678433138985571137770011885134
BR687155974255131226911425701202793
EUNE10730101367092179870013202361291072
EUW21994682713617337002023809902456184
JP-765601025699794494914
KR26925473017703318809728555113198168
LAN320428426946594165570219573800
LAS328105447315575638489120536319
NA14669891687083164791314387341437513
OCE152945199189205584174945188626
RU127075152630203275189008178729
TR453729616043900327718423727016

 

Źródło: How2Play
Źródło: How2Play

Jak zmieniała się liczba graczy w latach 2015-2019? (Liczbowo)

Poniżej przedstawiamy porównanie roczne.

 2015-20162016-20172017-20182018-2019
Ogólna liczba21769822220124-2520857507434
BR287100338014‬-16969960223
EUNE294082431608-478464-29164
EUW514149656403-98903075194‬
JP7656026009-4625-3030
KR325156‬170394‬-332586342657
LAN106518167219-239463581
LAS119210128323-8651847199
NA220094-39170-209179-1221
OCE462446395-3063913681
RU2555550645-14267-10279
TR162314284284-1819048593

Jak zmieniała się liczba graczy w latach 2015-2019? (Procentowo)

Poniżej przedstawiamy porównanie roczne.

 2015-20162016-20172017-20182018-2019
Ogólna liczba22,91%19,01%-18,14%4,46%
BR41,78%34,69% -12,93%5,27%
EUNE27,41%31,57%-26,60%-2,21%
EUW23,38%24,19%-29,35%3,16%
JP-33,97%-4,51%-3,09%
KR12,08%5,65%-10,43%12,00%
LAN33,24%39,17%-4,03%0,63%
LAS36,33%28,69%-15,03%9,65%
NA15,00%-2,32%-12,69%-0,08%
OCE30,23%3,21%-14,90%7,82%
RU20,11%33,18%-7,02%-5,44%
TR35,77%46,15%-20,20%1,20%

Jak różni się liczba graczy w roku 2016 i 2019?

Poniżej przedstawiamy porównanie między rokiem 2016 a 2019 (nie uwzględniamy w tym wypadku 2015 ze względu na niepewność danych z tego okresu).

 Liczba graczy w 2016 r.Liczba graczy w 2019 r.Różnica liczbowaRóżnica procentowa
Ogółem11678433118851342067011,77%
BR974255120279322853823,46%
EUNE13670921291072-76020-5,56%
EUW27136172456184-257433-9,49%
JP76560949141835423,97%
KR301770331981681804655,98%
LAN42694657380014685434,40%
LAS4473155363198900419,90%
NA16870831437513-249570-14,79%
OCE199189188626-10563-5,30%
RU1526301787292609917,10%
TR61604372701611097318,01%

Wnioski

 • Najwięcej graczy znajduje się na serwerze KR, najmniej – na JP (EUW jest drugie, EUNE – czwarte pod względem liczby graczy). Co ciekawe, w 2017 roku EUW przewyższyło KR pod względem liczby graczy.
 • Ogólna liczba graczy wynosi 11 885 134. W 2017 roku liczba ta była największa i wynosiła 13 898 557.
 • W ciągu ostatniego roku na większości serwerów wzrosła liczba graczy (globalny wzrost: 507 434 przywoływaczy, czyli o 4,46%). Spadek zaobserwowano na: RU, JP, EUNE, NA (w kolejności od największego procentowego spadku do najmniejszego).
 • Między rokiem 2017 a 2018 spadek dotknął wszystkich serwerów – co prawdopodobnie związane było z wzrostem popularności innych gier (zwłaszcza Fortnite’a). Kolejny rok (2018-2019) przyniósł stopniowy wzrost – prawdopodobnie gracze znów wracają do LoL-a.
 • Jeśli porównamy rok 2016 i 2019, również nastąpił globalny wzrost liczby graczy (o 206 701 przywoływaczy, czyli 1,77%). Spadek zaobserwowano na czterech serwerach: NA, EUW, EUNE, OCE.