League of Legends r.

Harmonogram patchów w 2021 roku

Znamy harmonogram patchów w 2021 roku.

Poniższy harmonogram przedstawia plan patchów – oznacza to, że ostateczne daty mogą ulec przesunięciom (choć w 2020 roku się to nie zdarzyło).

 • Patch 11.1 – środa, 6 stycznia 2021 r.
 • Patch 11.2 – czwartek, 21 stycznia 2021 r.
 • Patch 11.3 – środa, 3 lutego 2021 r.
 • Patch 11.4 – czwartek, 18 lutego 2021 r.
 • Patch 11.5 – środa, 3 marca 2021 r.
 • Patch 11.6 – środa, 17 marca 2021 r.
 • Patch 11.7 – środa, 31 marca 2021 r.
 • Patch 11.8 – środa, 14 kwietnia 2021 r.
 • Patch 11.9 – środa, 28 kwietnia 2021 r.
 • Patch 11.10 – środa, 12 maja 2021 r.
 • Patch 11.11 – środa, 26 maja 2021 r.
 • Patch 11.12 – środa, 9 czerwca 2021 r.
 • Patch 11.13 – środa, 23 czerwca 2021 r.
 • Patch 11.14 – czwartek, 8 lipca 2021 r.
 • Patch 11.15 – środa, 21 lipca 2021 r.
 • Patch 11.16 – środa, 18 sierpnia 2021 r.
 • Patch 11.17 – środa, 1 września 2021 r.
 • Patch 11.18 – środa, 15 września 2021 r.
 • Patch 11.19 – środa, 29 września 2021 r.
 • Patch 11.20 – środa, 13 października 2021 r.
 • Patch 11.21 – środa, 27 października 2021 r.
 • Patch 11.22 – środa, 10 listopada 2021 r.
 • Patch 11.23 – wtorek, 23 listopada 2021 r.
 • Patch 11.24 – środa, 8 grudnia 2021 r.

Większość aktualizacji będzie trafiać na serwery live w środy i towarzyszyć będzie graczom przez dwa tygodnie.

Kilka aktualizacji jednak odejdzie od tej reguły. W czwartki pojawią się trzy patche: 11.2, 11.4 oraz 11.14, a we wtorki – jeden patch: 11.23.

Patch 11.15 na serwerach live będzie przez prawie miesiąc – prawdopodobnie wtedy wprowadzona zostanie aktualizacja śródroczna. Podobna sytuacja będzie mieć miejsce w grudniu – ostatni patch w roku, 11.24, będzie na serwerach live również przez cztery tygodnie.