League of Legends r.

Edycje prestiżowe w 2021 roku

Ujawniono, które postacie otrzymają edycje prestiżowe w 2021 roku.

Edycje prestiżowe za tokeny

  • Fiora (prestiżowa wydarzenia)
  • Lulu (prestiżowa wydarzenia)

Edycje prestiżowe za Punkty Prestiżu

  • Leona (za Punkty Prestiżu)
  • XXX Zdobywca (za Punkty Prestiżu)
    • Nie zdecydowano jeszcze, jaki bohater otrzyma tę skórkę. Pod uwagę brani są ci, którzy wywarli wpływ na grę zawodową w 2020 roku.